Sắp xếp và đặt lời nhắc

Sắp xếp và đặt lời nhắc
< Trước / Tiếp theo >

Sắp xếp và đặt lời nhắc

Sau khi lưu Ghi chú Post-it® vào Evernote, bạn có thể sắp xếp những ghi chú này vào sổ tay, gắn thẻ và đặt lời nhắc tương tự như những ghi chú Evernote khác.

Tuy nhiên, để có được trải nghiệm tốt nhất hãy dùng Ghi chú Post-it® được tối ưu hóa cho Evernote (Ghi chú Post-it® có màu Vàng electric, Vàng chanh, Xanh electric và Hồng neon) để mỗi Ghi chú Post-it® có thể tự động được gán cho một sổ tay Evernote, một thẻ Evernote và một lời nhắc cho Ghi chú Post-it®.

Lưu ý: Tính năng này chỉ có trong phiên bản cũ của Evernote cho iOS và Android. Phiên bản mới của Evernote cho iOSphiên bản mới của Evernote cho Android không hỗ trợ tính năng sắp xếp và tùy chỉnh Ghi chú Post-it® được lưu vào Evernote.

Gán sổ tay, thẻ và lời nhắc

Các thiết đặt và lời nhắc
Các thiết đặt Màu vàng Điện
 

Tùy chỉnh cách lưu Ghi chú Post-it®

Để điều chỉnh các tùy chọn cài đặt cho Ghi chú Post-it®, hãy làm như sau:

1. Chuyển đến phần cài đặt của tài khoản

  • iPhone, iPad, iPod touch: Mở thẻ Tài khoản, rồi nhấn Cài đặt
  • Android: Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm nằm dọc ở phần trên cùng của màn hình ghi chú, sổ tay hoặc danh sách thẻ để thay đổi tùy chọn cài đặt của tài khoản

2. Chuyển đến phần cài đặt của Ghi chú Post-it®

  • iPhone, iPad và iPod touch: Nhấn Camera > Ghi chú Post-it®
  • Android: Nhấn Cài đặt > Camera > Ghi chú Post-it®

3. Chọn màu của Ghi chú Post-it® để thay đổi sổ tay, thẻ hoặc lời nhắc liên quan

 

Những cách sắp xếp Ghi chú Post-it® trong Evernote:

  1. Ghi chú Post-it® màu Vàng electric – Lưu vào sổ tay "Việc cần làm" kèm lời nhắc rồi xem tất cả ghi chú trong danh sách lời nhắc. Ghi chú: Theo mặc định, Ghi chú Post-it® màu Vàng electric đã có sẵn lời nhắc.
  2. Ghi chú Post-it® màu Vàng chanh – Sẽ được gắn thẻ "Để chia sẻ", giúp bạn dễ dàng phân biệt ghi chú cần chia sẻ với người khác.
  3. Ghi chú Post-it® màu Xanh electric – Sẽ được lưu vào sổ tay "Ý tưởng thiết kế".
  4. Ghi chú Post-it® màu Hồng neon – Sẽ được lưu vào sổ tay "Thư giãn" hoặc "Chuyện phiếm".
 

Tìm kiếm các ghi chú viết tay

Sau khi ghi chú Post-it® được lưu vào Evernote, chữ viết tay trên ghi chú sẽ được nhận dạng và chuyển thành văn bản có thể tìm kiếm được. Bạn chỉ cần nhập từ cần tìm trong Evernote và mọi ghi chú có chứa từ đó sẽ xuất hiện.

LANGUAGES_PRODUCT