Truy cập ghi chú khi không có mạng

Truy cập ghi chú khi không có mạng
< Trước / Tiếp theo >

Truy cập ghi chú khi không có mạng

Evernote được thiết kế để đồng bộ hóa tất cả ghi chú và sổ tay của bạn trên mọi thiết bị khi bạn có kết nối internet.

Để xem hoặc chỉnh sửa ghi chú khi không có kết nối internet:

Trên máy tính

Nếu bạn cài đặt Evernote cho Mac hoặc Evernote cho Windows trên máy tính, tất cả ghi chú và sổ tay đã đồng bộ hóa của bạn sẽ được lưu trên máy tính trong một cơ sở dữ liệu cục bộ. Vì nội dung của bạn được lưu trữ trong các tệp cục bộ trên máy tính nên bạn có thể sử dụng mọi lúc, ngay cả khi không có kết nối internet.

Để sử dụng những ghi chú này khi không có mạng, hãy đăng nhập vào ứng dụng trước khi ngắt kết nối internet. Mọi thông tin thay đổi mà bạn thực hiện khi không có mạng sẽ được đồng bộ hóa khi máy tính của bạn có kết nối internet trở lại.

Trên thiết bị di động

Trên các thiết bị di động, Evernote chỉ lưu trữ tiêu đề ghi chú, thẻ, một đoạn trích ngắn của văn bản nằm trong ghi chú và một số thông tin hệ thống khác có liên quan đến ghi chú và sổ tay của bạn. Tất cả những thông tin này được lưu vào một tệp tạm thời để bạn có thể tìm kiếm và duyệt xem ghi chú.

Nội dung đầy đủ của một ghi chú sẽ được lưu trên thiết bị di động nếu:

  • Một ghi chú ban đầu được tạo ra trên thiết bị di động đó
  • Thiết bị của bạn được kết nối với Internet
  • Gần đây bạn vừa xem một ghi chú
  • Bạn đã thiết lập sổ tay ngoại tuyến trên thiết bị đó (chỉ dành cho thuê bao trả phí)

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • thiết bị di động
  • các thiết bị di động
  • gián tuyến
  • các sổ tay ngoại tuyến
  • các ghi chú ngoại tuyến