Cách sử dụng Microsoft Outlook Clipper (tiện ích) để lưu email vào Evernote

Cách sử dụng Microsoft Outlook Clipper (tiện ích) để lưu email vào Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Cách sử dụng Microsoft Outlook Clipper (tiện ích) để lưu email vào Evernote

Tính năng này chỉ được hỗ trợ trong Microsoft Outlook 2010 và 2013 trên Windows. Tính năng này không còn được hỗ trợ trên phiên bản mới của Evernote cho Windows nữa.

Evernote Clipper cho Microsoft Outlook (còn được Microsoft gọi là tiện ích Evernote cho Outlook) sẽ được tự động cài đặt khi bạn tải xuống Evernote cho Windows. Tiện ích trích nội dung này giúp bạn lưu trực tiếp email trên Outlook vào tài khoản Evernote của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nếu không thấy tiện ích Outlook Clipper trên thanh công cụ soạn thư, hãy kiểm tra những điều sau đây:

 • Bạn có cài đặt Evernote cho Windows trên máy tính không
 • Bạn có cài đặt Outlook 2010 hoặc 2013 trên máy tính không
 • Bạn cần phải chủ động vào Outlook để bật tiện ích Outlook Clipper

Để bật Outlook Clipper:

 1. Mở Outlook rồi chọn File > Options > Add-Ins
 2. Đảm bảo cả hai mục ‘Evernote Outlook Contact Connector’ và ‘Evernote.Outlook’ đã được chọn trong phần ‘Active Application Add-ins’
 3. Chọn ‘COM Add-ins’ trong menu thả xuống rồi nhấp vào Go
 4. Đánh dấu vào hai hộp kiểm của Evernote trong phần ‘Add-Ins Available’
 5. Có thể bạn phải khởi động lại Outlook để Outlook Clipper hoạt động

Nếu không thấy Outlook Clipper xuất hiện trong phần ‘Add-Ins’, có thể bạn phải cài lại Evernote.

Để cài lại Evernote:

 1. Chọn Tệp > Thoát để thoát ứng dụng Evernote
 2. Nhấp vào nút Bắt đầu để mở menu "Bắt đầu"
 3. Chuyển đến Control Panel > Programs > Programs and Features
 4. Chọn Evernote > Uninstall
 5. Khởi động lại máy tính
 6. Thoát Internet Explorer và Outlook (nếu đang chạy)
 7. Cài đặt phiên bản cũ của Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • gửi email cho evernote
 • lưu email vào evernote
 • microsoft outlook
 • outlook
 • tiện ích outlook
 • tiện ích Outlook
 • tiện ích outlook
 • outlook clipper
 • email trên outlook
 • lỗi outlook
 • tiện ích outlook
 • tiện ích outlook
 • tiện ích outlook
 • đồng bộ hóa outlook
 • lưu email
 • lưu email
 • gửi email
 • đồng bộ hóa outlook
 • đồng bộ hóa với outlook