Câu hỏi thường gặp về giới hạn tải lên

Câu hỏi thường gặp về giới hạn tải lên
< Trước / Tiếp theo >

Câu hỏi thường gặp về giới hạn tải lên

Câu hỏi thường gặp

"Giới hạn tải lên" là gì?

Mỗi lần chỉnh sửa nội dung và đồng bộ hóa tài khoản, bạn sẽ truyền một lượng dữ liệu nhất định đến Evernote. Giới hạn tải lên của bạn chính là lượng dữ liệu mà bạn có thể truyền đi mỗi tháng. Giới hạn tải lên phụ thuộc vào loại tài khoản Evernote bạn sử dụng.

Những thao tác sẽ được tính vào lượng dữ liệu tải lên hằng tháng của bạn:

 • Chỉnh sửa văn bản trong ghi chú
 • Chỉnh sửa tệp đính kèm theo ghi chú
 • Xoay hướng hoặc xóa ảnh trong ghi chú

Giới hạn tải lên và không gian lưu trữ

 • Giới hạn tải lên: Lượng dữ liệu mới mà tài khoản của bạn có thể đồng bộ hóa mỗi tháng
 • Không gian lưu trữ: Tổng dung lượng dữ liệu mà tài khoản của bạn sử dụng sau khi đã đồng bộ hóa dữ liệu

Tìm hiểu thêm về giới hạn tải lên và các giới hạn khác đối với tài khoản

Làm thế nào để kiểm tra dung lượng tải lên hiện tại?

Bạn có thể kiểm tra dung lượng tải lên hiện tại trên trang "Thông tin tóm tắt về tài khoản".

Tại sao tôi bị hết dung lượng tải lên?

Tùy thuộc vào cách bạn dùng tài khoản mà bạn có thể bị hết dung lượng tải lên cho một tháng. Sau đây là một số lý do phổ biến:

Tại sao giới hạn tải lên của tôi chưa được đặt lại?

Giới hạn tải lên được đặt lại mỗi tháng vào ngày tài khoản được tạo hoặc nâng cấp.

Ví dụ:

 • Nếu bạn tạo tài khoản Evernote vào ngày 15/3 thì giới hạn tải lên của bạn sẽ được đặt lại vào ngày 15 của mỗi tháng tiếp theo (chứ không phải là vào ngày đầu tiên của mỗi tháng)
 • Nếu bạn nâng cấp lên Evernote Personal vào ngày 8/5 thì giới hạn tải lên của bạn sẽ được đặt lại vào ngày 8 của mỗi tháng tiếp theo

Để biết còn bao nhiêu ngày nữa trước khi giới hạn tải lên được đặt lại, hãy truy cập trang "Thông tin tóm tắt về tài khoản".

Trong các sổ tay dùng chung thì dữ liệu tải lên của người nào sẽ được sử dụng?

Đối với các sổ tay dùng chung, dữ liệu tải lên sẽ được tính vào giới hạn tải lên hằng tháng của người sở hữu sổ tay đó. Tuy nhiên, cần lưu ý là giới hạn đối với kích thước ghi chú vẫn sẽ do tài khoản của mỗi người tạo ghi chú quyết định.

Ví dụ:

 • Nếu người dùng thuê bao Evernote Personal chia sẻ sổ tay với người dùng tài khoản Free, mọi ghi chú được tạo hoặc được chỉnh sửa trong sổ tay đó sẽ được tính vào giới hạn tải lên của người dùng thuê bao Personal. Tuy nhiên, người dùng Evernote Free chỉ có thể tạo ghi chú có dung lượng tối đa là 25 MB, còn người dùng thuê bao Personal có thể tạo ghi chú có dung lượng tối đa đến 200 MB.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • hạn ngạch
 • hạn ngạch tải lên
 • dung lượng tải lên hằng tháng