Tạo mục lục

Tạo mục lục
< Trước / Tiếp theo >

Tạo mục lục

Một mục lục trong Evernote là một ghi chú có chứa danh sách các đường liên kết đến những ghi chú khác, hoặc là một chỉ mục. Tạo một mục lục để dễ dàng tìm thấy những ghi chú liên quan ở một nơi tập trung.

Tạo mục lục ghi chú theo cách thủ công

Bạn có thể tạo mục lục bằng cách sao chép các liên kết ghi chú của từng ghi chú rồi dán vào ghi chú mới hoặc ghi chú hiện có.

Mục lục có thể chứa đường liên kết đến nội dung bên trong lẫn bên ngoài Evernote. Nếu bạn có bảng tính và tài liệu được tạo ra bên ngoài Evernote, hãy chép đường liên kết chia sẻ đến những bảng tính và tài liệu đó rồi dán vào ghi chú trong Evernote.

Tạo mục lục ghi chú theo cách tự động

Trong các phiên bản cũ của Evernote, bạn có thể tạo mục lục chỉ bằng một lần bấm chuột.

  1. Chọn nhiều ghi chú khi nhấn và giữ  Cmd+click (Mac) hoặc Ctrl+click (Windows).
  2. Bấm vào Tạo ghi chú mục lục. Thao tác này tạo ra một ghi chú mới có chứa danh sách các đường liên kết cho từng ghi chú đã chọn.

Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote cho Mac hoặc phiên bản mới của Evernote cho Windows.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • liên kết
  • mục lục
  • chỉ mục