Evernote cho Salesforce: "Chia sẻ với nhóm" nghĩa là gì?

Evernote cho Salesforce: "Chia sẻ với nhóm" nghĩa là gì?
< Trước / Tiếp theo >

Evernote cho Salesforce: "Chia sẻ với nhóm" nghĩa là gì?

Khi bạn ghim một ghi chú vào Evernote cho Salesforce, ghi chú đó sẽ được chia sẻ với nhóm của bạn. Nhờ vậy, đồng nghiệp của bạn trong Salesforce có thể xem tất cả ghi chú bạn ghim mà không cần phải kiểm tra các quy tắc chia sẻ trong Evernote.

Chuyện gì xảy ra khi một ghi chú "được chia sẻ với nhóm"?

Khi một ghi chú được ghim trong Salesforce, ghi chú đó được chia sẻ với nhóm. Có nghĩa là đồng nghiệp của bạn trong Salesforce đều có thể nhìn thấy ghi chú đó, bất kể thông thường họ có quyền truy cập ghi chú đó hay không, căn cứ theo mức phân quyền trong Evernote.

Người khác có thể tìm ghi chú đó được không?

Không. Nếu người dùng không thể tìm thấy ghi chú trước thời điểm chia sẻ thì sẽ không thể tìm thấy ghi chú đó về sau. Chỉ có hai cách để một người dùng có thể xem ghi chú nếu cách duy nhất để truy cập là chia sẻ: 1) thông qua thẻ ghi chú của Salesforce hoặc 2) bằng đường liên kết trực tiếp của ghi chú.

Ghi chú được chia sẻ có xuất hiện trong danh sách "Tất cả ghi chú" của Evernote không?

Không.

Những người khác có thể chỉnh sửa ghi chú được không?

Không. Nếu người dùng chỉ có một cách truy cập duy nhất là thông qua chế độ chia sẻ của Salesforce thì người đó chỉ có quyền xem nội dung.

Có cách nào để thay đổi trạng thái đã chia sẻ của ghi chú không?

Có. Quản trị viên tài khoản Evernote có thể làm việc này trong bảng điều khiển quản trị trong Evernote. Để hủy chia sẻ ghi chú, hãy bấm vào Ghi chú trong menu bên trái của bảng điều khiển quản trị, chọn “Chia sẻ thông qua Salesforce” trong menu thả xuống bên dưới ô tìm kiếm, rồi tìm đến ghi chú cần hủy chia sẻ. Sau khi tìm thấy ghi chú, chọn ghi chú rồi bấm vào Ngừng chia sẻ.

Có phải ghi chú đã ghim sẽ luôn tự động được chia sẻ không?

Không. Nếu bạn ghim một ghi chú mà bạn không có quyền mời người khác thì việc ghim ghi chú sẽ không tự động chia sẻ ghi chú đó với nhóm. Trong trường hợp này, nếu một người dùng không có quyền xem ghi chú, họ sẽ không thấy thẻ ghi chú của Salesforce.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • evernote business cho salesforce
  • evernote cho salesforce
  • sales force
  • salesforce