Mã hóa văn bản trong một ghi chú

Mã hóa văn bản trong một ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Mã hóa văn bản trong một ghi chú

Mã hóa văn bản trong một ghi chú để nâng cao mức độ bảo vệ cho thông tin riêng tư, chẳng hạn như thông tin tài khoản, thông tin du lịch và thư từ cá nhân. Mặc dù có thể mã hóa nội dung văn bản trong một ghi chú, bạn không thể mã hóa toàn bộ ghi chú hoặc sổ tay.

Mã hoá văn bản

Để mã hóa văn bản trong ghi chú, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Mở một ghi chú và chọn phần văn bản bạn muốn mã hóa.
  2. Bấm chuột phải vào phần văn bản được tô sáng, rồi chọn Mã hoá văn bản được chọn.
  3. Nhập mật khẩu bạn muốn vào biểu mẫu. Đừng để quên mật khẩu này vì bạn sẽ phải nhập mật khẩu này mỗi lần muốn giải mã văn bản. Evernote sẽ không lưu thông tin này ở nơi nào cả.
  4. Sau khi nhập mật khẩu, bạn có thể bật chế độ ghi nhớ mật khẩu tạm thời cho đến khi bạn thoát Evernote bằng cách bấm chọn vào ô nằm cạnh dòng chữ "Ghi nhớ mật khẩu cho đến khi tôi thoát Evernote". Nếu không, đừng bấm chọn ô này.
  5. Sau khi đặt và xác nhận mật khẩu, chọn Mã hoá. Văn bản sẽ được mã hóa và bạn phải nhập mật khẩu mỗi khi muốn hiển thị văn bản.
 • Windows

  1. Mở một ghi chú và chọn phần văn bản bạn muốn mã hóa.
  2. Bấm chuột phải vào phần văn bản được tô sáng, rồi chọn Mã hoá văn bản được chọn.
  3. Nhập mật khẩu bạn muốn vào biểu mẫu. Đừng để quên mật khẩu này vì bạn sẽ phải nhập mật khẩu này mỗi lần muốn giải mã văn bản. Evernote sẽ không lưu thông tin này ở nơi nào cả.
  4. Sau khi nhập mật khẩu, bạn có thể bật chế độ ghi nhớ mật khẩu tạm thời cho đến khi bạn thoát Evernote bằng cách bấm chọn vào ô nằm cạnh dòng chữ "Ghi nhớ mật khẩu cho đến khi tôi thoát Evernote". Nếu không, đừng bấm chọn ô này.
  5. Sau khi đặt và xác nhận mật khẩu, chọn Mã hoá. Văn bản sẽ được mã hóa và bạn phải nhập mật khẩu mỗi khi muốn hiển thị văn bản.
 • Web

  Evernote Web trên Mac:

  1. Mở một ghi chú và chọn phần văn bản bạn muốn mã hóa.
  2. Bấm Shift + Cmd + X trên bàn phím để mã hoá văn bản đã chọn.
  3. Nhập mật khẩu bạn muốn vào biểu mẫu. Đừng để quên mật khẩu này vì bạn sẽ phải nhập mật khẩu này mỗi lần muốn giải mã văn bản. Evernote sẽ không lưu thông tin này ở nơi nào cả.
  4. Sau khi nhập mật khẩu, bạn có thể bật chế độ ghi nhớ mật khẩu tạm thời cho đến khi bạn thoát Evernote bằng cách bấm chọn vào ô nằm cạnh dòng chữ "Ghi nhớ mật khẩu cho đến khi tôi thoát Evernote". Nếu không, đừng bấm chọn ô này.
  5. Sau khi đặt và xác nhận mật khẩu, chọn Mã hoá. Văn bản sẽ được mã hóa và bạn phải nhập mật khẩu mỗi khi muốn hiển thị văn bản.

  Evernote Web trên Windows:

  1. Mở một ghi chú và chọn phần văn bản bạn muốn mã hóa.
  2. Bấm Ctrl + Shift + X trên bàn phím để mã hoá văn bản đã chọn.
  3. Nhập mật khẩu bạn muốn vào biểu mẫu. Đừng để quên mật khẩu này vì bạn sẽ phải nhập mật khẩu này mỗi lần muốn giải mã văn bản. Evernote sẽ không lưu thông tin này ở nơi nào cả.
  4. Sau khi nhập mật khẩu, bạn có thể bật chế độ ghi nhớ mật khẩu tạm thời cho đến khi bạn thoát Evernote bằng cách bấm chọn vào ô nằm cạnh dòng chữ "Ghi nhớ mật khẩu cho đến khi tôi thoát Evernote". Nếu không, đừng bấm chọn ô này.
  5. Sau khi đặt và xác nhận mật khẩu, chọn Mã hoá. Văn bản sẽ được mã hóa và bạn phải nhập mật khẩu mỗi khi muốn hiển thị văn bản.

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể mã hoá văn bản bằng Evernote cho Mac, Windows, hoặc Evernote Web.
 • Bạn chỉ có thể mã hoá những loại nội dung sau: văn bản (bao gồm định dạng và kích thước dòng tiêu đề), dòng phân cách hay đường kẻ ngang, hộp kiểm nằm cùng dòng (không phải danh sách kiểm tra) và các đường liên kết.
 • Bạn không thể mã hóa các loại nội dung sau: tệp/hình ảnh, danh sách/danh sách kiểm tra, bảng, bản trích trang web, sự kiện lịch và nhiệm vụ.

Chỉnh sửa văn bản đã mã hóa

Về sau, để chỉnh sửa văn bản, hãy bấm vào mũi tên trên khối văn bản được mã hóa và chọn Hiện nội dung đã mã hóa. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu, sau đó bạn có thể tiến hành chỉnh sửa. Văn bản sẽ được mã hóa lại ngay sau khi bạn rời khỏi ghi chú hoặc khi bạn bấm vào mũi tên và chọn Ẩn nội dung.

Giải mã văn bản

Để giải mã vĩnh viễn văn bản, hãy bấm vào mũi tên trên khối văn bản được mã hóa và chọn Giải mã vĩnh viễn. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • mã hóa
 • sự mã hóa
 • mật khẩu
 • bảo vệ