Các giới hạn hệ thống của Evernote

Các giới hạn hệ thống của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Các giới hạn hệ thống của Evernote

Evernote có nhiều giới hạn hệ thống được ghi rõ trong bảng dưới đây.

Free

Plus*

Premium*

Personal

Professional

Teams

Số lượng ghi chú
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
500.000 (dùng chung cho cả nhóm) 1
Kích thước ghi chú 2
25 MB
50 MB
200 MB
200 MB
200 MB
200 MB
Số lượng mẫu có thể lưu
20
20
20
20
20
20
Số lượng sổ tay
250
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000 (dùng chung cho cả nhóm) 3
Số lượng không gian
không áp dụng
không áp dụng
không áp dụng
không áp dụng
không áp dụng
10.000
Số lượng thiết bị được đồng bộ hóa 4
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng lối tắt
250
250
250
250
250
250
Số lượng lệnh tìm kiếm đã lưu
100
100
100
100
100
100
Số lượng thẻ
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Số lượng thẻ trong mỗi ghi chú
100
100
100
100
100
100
Số lượng sổ tay được chia sẻ với bạn
100
500
500
500
500
1.000
Số lượng người dùng chung một sổ tay
500
500
500
500
500
5.000 5
Nội dung tải lên mỗi tháng
60 MB
1 GB
10 GB
10 GB
20 GB
20 GB + 2 GB mỗi người dùng (dùng chung cho cả nhóm) 6
Số lượng người tham gia trong mỗi cuộc Trao đổi công việc
50
50
50
50
50
50
Số lượng email có thể lưu vào một tài khoản Evernote mỗi ngày
5 (trọn đời)
200
200
200
200
200
Số lượng email có thể gửi từ một tài khoản Evernote mỗi ngày
50
200
200
200
200
200

Để biết yêu cầu về hệ điều hành, hãy xem bài viết Yêu cầu của Evernote về hệ điều hành.

Để xem biểu đồ so sánh tính năng của các gói thuê bao, hãy truy cập bài viết So sánh các gói thuê bao Evernote.

Để biết chính sách sử dụng, hãy xem Hướng dẫn cho người dùng.

 

* Kể từ đầu tháng 4 năm 2018, người dùng không còn có thể mua thuê bao Evernote Plus nữa. Kể từ tháng 7 năm 2021, người dùng không còn có thể mua Evernote Premium nữa.

1 Người dùng riêng lẻ trong tài khoản Teams được tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 cũng có thể sử dụng đến 100.000 ghi chú cá nhân (không dùng chung với nhóm).

2 Khuyến nghị sử dụng phiên bản hệ điều hành 64-bit để tải lên tệp đính kèm dung lượng lớn trong Windows.

3 Người dùng riêng lẻ trong tài khoản Teams được tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 cũng có thể sử dụng đến 1.000 sổ tay cá nhân (không dùng chung với nhóm).

4 Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tìm hiểu về giới hạn của thiết bị.

5 Người dùng riêng lẻ trong tài khoản Teams được tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2017 có thể chia sẻ sổ tay cá nhân của mình với tối đa 500 người (vẫn có thể chia sẻ sổ tay nhóm cho tối đa 5.000 người).

6 Ví dụ: nếu một tài khoản Evernote Teams có 5 người dùng, thì tài khoản đó sẽ có 30 GB dung lượng tải lên mỗi tháng dùng chung. Nghĩa là 20 GB + 2 GB cho mỗi người dùng (10 GB).

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • giới hạn
 • giới hạn
 • giới hạn đối với ghi chú
 • giới hạn đối với sổ tay
 • giới hạn tối đa
 • giới hạn đối với dữ liệu
 • GB
 • bộ nhớ
 • giới hạn đối với bộ nhớ
 • không gian lưu trữ
 • nội dung tải lên
 • vượt quá giới hạn nội dung tải lên
 • giới hạn đối với nội dung tải lên
 • sử dụng
 • giới hạn sử dụng