Evernote hoặc Evernote Teams có tuân thủ SSAE 16 không?

Evernote hoặc Evernote Teams có tuân thủ SSAE 16 không?
< Trước / Tiếp theo >

Evernote hoặc Evernote Teams có tuân thủ SSAE 16 không?

Trung tâm dữ liệu quản lý dữ liệu của chúng tôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn SAS 70 (Loại II) và SSAE 16 SOC-1 (Loại 2). Công ty và dịch vụ Evernote chưa thực hiện quy trình chứng nhận chính thức theo tiêu chuẩn SSAE16. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Thông tin tổng quan về bảo mật.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • ssae-16