Lưu thông tin vị trí của ghi chú

Lưu thông tin vị trí của ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Lưu thông tin vị trí của ghi chú

Chế độ xem bản đồ atlas

Nếu bạn tạo ghi chú trên một máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ tính năng theo dõi vị trí và đã bật tính năng này, Evernote có thể tự động ghi lại vị trí tạo ghi chú. Tính năng này có thể giúp ích khi bạn cần tìm một ghi chú mà bạn tạo ở một vị trí nhất định, chẳng hạn ghi chú khi đi thăm một điểm công tác, ảnh chụp ở một nhà hàng hoặc một chuyến du lịch.

Bật dịch vụ vị trí trên thiết bị của bạn

Để ghi lại vị trí của bạn, bạn có thể cần phải bật dịch vụ vị trí cho Evernote trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách bật dịch vụ vị trí, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị của bạn.

Bạn cũng có thể nhập và chỉnh sửa thông tin vị trí một cách thủ công cho một ghi chú bằng cách nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) trong một ghi chú, và chọn Thông tin ghi chú.

Sắp xếp theo vị trí

Ghi chú: Tính năng sắp xếp ghi chú theo vị trí chỉ có trong phiên bản cũ của Evernote cho Android.

Để tìm ghi chú theo vị trí trên các thiết bị Android, chỉ cần liệt kê tất cả ghi chú của bạn theo vị trí rồi chọn ghi chú liên kết với một địa điểm cụ thể. Để liệt kê tất cả ghi chú theo vị trí, hãy chọn Tùy chọn > Sắp xếp… > Địa điểm để xem tất cả ghi chú sắp xếp theo vị trí tạo.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • atlas
  • vị trí
  • địa điểm
  • tìm kiếm