Sử dụng Zapier để tự động hóa việc lưu nội dung vào Evernote

Sử dụng Zapier để tự động hóa việc lưu nội dung vào Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Sử dụng Zapier để tự động hóa việc lưu nội dung vào Evernote

Dùng Zapier để tăng cường sức mạnh của Evernote bằng cách tự động hóa các tác vụ giữa các dịch vụ trực tuyến khác.

Chọn lệnh kích hoạt ở một dịch vụ để một thao tác xảy ra ở một dịch vụ khác. Nhiều giải pháp phổ biến cho doanh nghiệp có sẵnhàng trăm tác vụ tự động, gọi là “Zap".

Bắt đầu

  1. Tạo một tài khoản Zapier
  2. Kết nối Evernote với Zapier
  3. Tạo một Zap để tự động hóa một tác vụ giữa Evernote với một dịch vụ khác.

Bạn có thể làm gì với Zapier?

Sau đây là một số Zap phổ biến mà bạn có thể dùng cho Evernote:

Chuyển vào Evernote các liên kết dẫn đến tệp trong Dropbox:
Tập trung cộng tác ở một nơi

Chuyển vào Evernote các liên kết dẫn đến tệp trong Dropbox

Tạo một tác vụ Asana từ một ghi chú mới:
Cập nhật tiến độ cho nhóm

Tạo một tác vụ Asana từ một ghi chú mới

Tạo một ghi chú cho mỗi người đăng ký từ MailChimp:
Giúp cho dịch vụ khách hàng của bạn gần gũi và đáng nhớ hơn

Tạo một ghi chú cho mỗi người đăng ký từ MailChimp

Tạo một sổ tay cho các sự kiện mới trong Lịch Google:
Chủ động lên kế hoạch cho sự kiện

Tạo một sổ tay Evernote cho các sự kiện mới trên Lịch Google

Tạo một ghi chú cho mỗi giao dịch PayPal:
Lưu lại lịch sử bán hàng của bạn

Tạo một ghi chú cho mỗi giao dịch PayPal của bạn

Để có thêm cảm hứng, hãy xem những Zap phổ biến.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • asana
  • tự động hóa
  • tác vụ tự động
  • dropbox
  • mailchimp
  • zapier