Chọn lối tắt

Chọn lối tắt
< Trước / Tiếp theo >

Chọn lối tắt

Lối tắt là một cách nhanh chóng để truy cập những nội dung thường dùng nhất trong tài khoản Evernote của bạn. Tạo một lối tắt cho ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay, thẻ hoặc lệnh tìm kiếm đã lưu. Mỗi một lối tắt được đánh dấu bằng một biểu tượng riêng trong menu điều hướng.

Tạo một phím tắt

Để tạo một lối tắt, hãy làm theo hướng dẫn tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Bấm chuột phải vào ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay hoặc thẻ trong danh sách, rồi chọn Thêm lối tắt trong menu bật lên.

  Lưu ý: Bạn không thể thêm thẻ vào lối tắt trong phiên bản mới của Evernote cho Mac.

 • Windows

  Bấm chuột phải vào ghi chú, sổ tay, chồng sổ tay hoặc thẻ trong danh sách, rồi chọn Thêm lối tắt trong menu bật lên.

  Lưu ý: Bạn không thể thêm thẻ vào lối tắt trong phiên bản mới của Evernote cho Windows.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của một ghi chú hoặc sổ tay rồi chọn Thêm vào lối tắt. Đối với thẻ, hãy mở menu điều hướng và chọn Thẻ, rồi nhấn và giữ một thẻ, vuốt sang trái và nhấn Thêm vào lối tắt.

 • Android

  Bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của một ghi chú, sổ tay hoặc thẻ rồi chọn Thêm vào lối tắt.

 • Web

  Evernote Web mới: Bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải một ghi chú hoặc sổ tay rồi chọn Thêm lối tắt.

  Lưu ý: Bạn không thể thêm thẻ vào lối tắt trong phiên bản mới của Evernote Web.

  Phiên bản cũ của Evernote Web: Di chuột lên trên một ghi chú, sổ tay hoặc thẻ trong danh sách tương ứng, rồi bấm nút bắt đầu.

  Lưu ý: Bạn không thể thêm thẻ vào lối tắt trong tài khoản Evernote Teams.

Để thêm một lệnh tìm kiếm đã lưu vào lối tắt: Ghi tạo một lệnh tìm kiếm đã lưu, hãy đánh dấu vào hộp kiểm bên cạnh "Thêm lệnh tìm kiếm đã lưu này vào lối tắt". Nếu bạn đã lưu lệnh tìm kiếm đó, hãy chạy lệnh rồi bấm vào ba dấu chấm ở phía trên cùng của bảng điều khiển danh sách ghi chú, rồi bấm vào Chỉnh sửa lệnh tìm kiếm đã lưu..., sau đó đánh dấu vào hộp kiểm để thêm lệnh này vào lối tắt.

LIÊN QUAN:

LANGUAGES_PRODUCT