Giới thiệu máy quét ScanSnap phiên bản Evernote

Giới thiệu máy quét ScanSnap phiên bản Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Giới thiệu máy quét ScanSnap phiên bản Evernote

Máy quét ScanSnap phiên bản Evernote giúp bạn:

  • Quét lại mọi giấy tờ để giải phóng mớ lộn xộn trên bàn làm việc ở nhà
  • Quản lý giấy tờ du lịch, danh thiếp, ảnh chụp và biên lai
  • Quét và chia sẻ tài liệu tại công sở

Điều tuyệt vời nhất là mọi nội dung bạn quét lại sẽ luôn có sẵn, tìm kiếm được và chia sẻ được trong Evernote trên máy tính và thiết bị di động.

Lưu ý: Máy quét ScanSnap phiên bản Evernote đã ngừng kinh doanh và phần mềm ScanSnap phiên bản Evernote không còn được hỗ trợ nữa. Nếu bạn có Máy quét ScanSnap phiên bản Evernote và hiện đang dùng phần mềm ScanSnap phiên bản Evernote, Fujitsu (nhà sản xuất máy quét) có cung cấp một bản cập nhật phần mềm cơ sở cho phép bạn dùng phần mềm ScanSnap Home của hãng để tiếp tục quét nội dung vào Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT