Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp
< Trước / Tiếp theo >

Câu hỏi thường gặp

Tôi bắt đầu như thế nào?

Nếu bạn có một máy quét ScanSnap phiên bản Evernote, bạn cần cập nhật phần mềm cơ sở để có thể quét vào Evernote. Để được hướng dẫn từng bước để cập nhật và thiết lập máy quét, hãy xem bài viết Cập nhật máy quét ScanSnap phiên bản Evernote.

Tôi có thể đổi máy quét ScanSnap phiên bản Evernote thành máy quét Fujitsu iX500 không?

Có, bạn nên làm thế để tiếp tục sử dụng máy quét ScanSnap phiên bản Evernote để quét vào Evernote. Xin lưu ý là có một vài điểm khác biệt giữa máy quét ScanSnap phiên bản Evernote với máy quét ScanSnap iX500. Khi bạn cập nhật máy quét, việc cập nhật là vĩnh viễn nên bạn không thể quay trở lại phiên bản cũ.

Làm thế nào để tải hoặc chia sẻ tệp đã quét?

Mỗi tệp đã quét được lưu tự động vào một ghi chú trong Evernote. Theo mặc định, tài liệu được lưu trữ thành tệp PDF, còn biên lai, ảnh và danh thiếp được lưu thành tệp jpg. Do những tài liệu này nằm trong Evernote, tất cả tệp của bạn đều có thể truy cập được trên các máy tính và thiết bị di động có cài đặt Evernote.

  • Mở một tệp: Để mở một tệp trên máy tính, chỉ cần bấm đúp vào tệp hoặc bấm chuột phải rồi chọn Mở.
  • Lưu tệp vào máy tính: Để lưu tệp vào máy tính, hãy bấm chuột phải rồi chọn Lưu hoặc kéo tệp ra khỏi ghi chú trong Evernote rồi thả vào thư mục bạn chọn trên máy tính.
  • Chia sẻ tệp qua email: Để chia sẻ một tệp quét riêng lẻ qua email, chỉ cần bấm vào biểu tượng Chia sẻ bên trong ghi chú Evernote. Chỉ cần chọn Email là chương trình email của bạn sẽ mở ra và đính kèm nội dung vào trong email.
  • Chia sẻ toàn bộ sổ tay: Do các tệp quét của bạn tự động được tổ chức vào sổ tay ưa thích của bạn, bạn có thể chia sẻ sổ tay với người dùng Evernote. Chỉ cần bấm chuột phải vào sổ tay trên máy tính trong chế độ xem Sổ tay, rồi chọn Chia sẻ.

LANGUAGES_PRODUCT