Kiểm tra chính tả trong Evernote

Kiểm tra chính tả trong Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Kiểm tra chính tả trong Evernote

Nếu một từ trong ghi chú không khớp với từ điển trên thiết bị của bạn, từ đó sẽ được đánh dấu bằng một đường gạch chân nguệch ngoạc màu đỏ. Một số ứng dụng của chúng tôi có thể dò chính tả cho cả một ghi chú.

Để dò chính tả cho một ghi chú, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Evernote mới cho Mac: Bật hoặc tắt tính năng dò chính tả bằng cách truy cập Evernote > Ưu tiên > Dò chính tả khi gõ. Để sửa lỗi chính tả, bấm chuột phải vào từ đó khi nhìn thấy một đường kẻ nguệch ngoạc màu đỏ bên dưới từ, rồi chọn một từ đúng chính tả trong số các đề xuất.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac: Chọn ghi chú rồi bấm vào trình soạn thảo ghi chú để bắt đầu chỉnh sửa. Dò chính tả trong ghi chú đó bằng cách bấm chuột vào Chỉnh sửa > Chính tả và ngữ pháp trong thanh menu.

 • Windows

  Evernote mới cho Windows: Bật hoặc tắt tính năng dò chính tả bằng cách truy cập Công cụ > Ưu tiên > Dò chính tả khi gõ. Để sửa lỗi chính tả, bấm chuột phải vào từ đó khi nhìn thấy một đường kẻ nguệch ngoạc màu đỏ bên dưới từ, rồi chọn một từ đúng chính tả trong số các đề xuất.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows: Không có tính năng dò chính tả tích hợp sẵn trong Evernote cho Windows. Tuy nhiên, bạn có thể bấm chuột phải vào một từ để xem đề xuất về từ đúng chính tả dựa trên tính năng của hệ điều hành.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Không có tính năng dò chính tả tích hợp sẵn trong Evernote cho iOS. Tuy nhiên, thiết bị iOS có thể dự đoán từ sai chính tả ngay khi bạn gõ.

 • Android

  Không có tính năng dò chính tả tích hợp sẵn trong Evernote cho Android. Tuy nhiên, thiết bị Android có thể dự đoán từ sai chính tả ngay khi bạn gõ.

 • Evernote Web

  Không có tính năng dò chính tả tích hợp sẵn trong Evernote Web. Tuy nhiên, bạn có thể bấm chuột phải vào một từ để xem đề xuất về từ đúng chính tả dựa trên tính năng của hệ điều hành.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • chính tả
 • dò chính tả
 • kiểm tra chính tả
 • soát chính tả