Cách dùng Evernote cho Salesforce

Cách dùng Evernote cho Salesforce
< Trước / Tiếp theo >

Cách dùng Evernote cho Salesforce

Trang bố cục của Salesforce

Evernote cho Salesforce giúp bạn nắm bắt những thông tin phong phú mà bạn cần để có thể củng cố quan hệ khách hàng một cách hiệu quả.

Nhờ Evernote cho Salesforce, bạn có thể ghim những ghi chú quan trọng vào một hồ sơ để truy cập nhanh chóng và dễ dàng, tạo ghi chú mới và tìm những ghi chú quan trọng trong Evernote — tất cả trực tiếp trong Salesforce. Bạn có thể:

 • Xem ghi chú đã ghim và ghi chú liên quan. Xem những ghi chú mà bạn và nhóm đã ghim từ Evernote. Hệ thống cũng tự động đề xuất những ghi chú có liên quan.
 • Tìm trong Evernote. Tìm bên trong tài khoản Evernote của bạn những ghi chú có chứa từ khóa, kể cả trong văn bản nhập hoặc chữ viết tay hay bên trong một tệp đính kèm.
 • Tạo và ghim ghi chú mới. Tạo và ghim một ghi chú mới ngay trong Salesforce, ghi chú này sẽ đồng bộ hóa với Evernote.

Bắt đầu

Quản trị viên của Salesforce phải cài đặt Evernote cho Salesforce cho nhóm của họ rồi thêm Evernote vào phần bố cục của trang. Evernote cho Salesforce rất có ích cho cho những nội dung như cơ hội, khách hàng tiềm năng, tài khoản, danh bạ và cả những đối tượng tùy chỉnh. Để bắt đầu:

 1. Chuyển đến trang Evernote cho Salesforce.
 2. Đăng nhập vào Salesforce.
 3. Hoàn tất việc cài đặt và thiết lập.

Lưu ý:

 • Đối với những tài khoản Evernote Teams tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2017, Salesforce sẽ tự động chuyển đến ghi chú nhóm khi bạn tìm và ghim ghi chú. Nếu bạn muốn ghim một ghi chú từ tài khoản cá nhân, nội dung của ghi chú đó sẽ được sao chép vào một ghi chú nhóm trong sổ tay mặc định của nhóm, rồi mới được ghim.
 • Một số khách hàng có thể thấy thông báo lỗi "You’re installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce’s AppExchange Partner Program" (Bạn đang cài đặt một Ứng dụng không phải của Salesforce, không được phép phân phối trong Chương trình Đối tác AppExchange của Salesforce). Bạn có thể bỏ qua thông báo này để hoàn tất việc cài đặt.

Sử dụng Evernote cho Salesforce

Ứng dụng Evernote cho Salesforce

Để ghim một ghi chú từ Evernote, hãy mở thẻ tìm kiếm bằng cách bấm vào kính lúp. Bạn có thể tìm một ghi chú cụ thể hoặc xem những ghi chú gần đây. Để tìm một ghi chú cụ thể, hãy dùng thanh tìm kiếm ở bên phải. Để tạo và ghim một ghi chú mới, hãy bấm vào nút ghi chú mới (+) màu xanh lục.

Để xem ghi chú đã ghim, hãy bấm vào nút ghim (hình cái ghim). Để xem những ghi chú liên quan đến ghi chú đã ghim, hãy bấm vào nút ghi chú liên quan (hình vòng tròn chồng lên nhau).

Mỗi khi có ai đó trong nhóm bạn tạo hoặc ghim một ghi chú, sự kiện đó sẽ xuất hiện trong Lịch sử hoạt động của Salesforce, nhờ đó người quản lý và nhân viên bán hàng có thể báo cáo hoạt động.

Câu hỏi thường gặp

 

Evernote cho Salesforce hoạt động được với phiên bản nào của Salesforce?

Evernote cho Salesforce dùng được cho khách hàng đang dùng những phiên bản sau của Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Force.com, Developer, Performance.

 

Trình duyệt web nào được hỗ trợ?

Chúng tôi đề xuất dùng Chrome hoặc Safari để có trải nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hỗ trợ Edge, Firefox và Opera.

 

Làm thế nào để kết nối tài khoản Salesforce với tài khoản Evernote?

Trong Evernote cho Salesforce, hãy bấm vào nút Kết nối màu xạnh lục và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập bạn dùng cho Evernote.

Lưu ý: Chỉ có quản trị viên của tài khoản Evernote Teams mới có thể liên kết một tài khoản Evernote Teams với Evernote cho Salesforce. Sau khi tài khoản của nhóm được liên kết, thành viên của nhóm có thể kết nối Salesforce với Evernote.

 

Quản trị viên Salesforce có thể kiểm soát ai ghim hoặc hủy ghim ghi chú hay không?

Quản trị viên Salesforce có thể kiểm soát ai xem và sử dụng Evernote cho Salesforce. Tất cả người dùng được quản trị viên cấp quyền truy cập Evernote cho Salesforce có thể ghim và hủy ghim ghi chú.

 

Ai có thể ghim và xem ghi chú của tôi?

Bạn có thể ghim những ghi chú mà bạn đã tạo, hoặc trong trường hợp của Evernote Teams, bạn có thể ghim cả những ghi chú mà bạn có quyền truy cập thông qua một sổ tay nhóm mà bạn tham gia. Bạn chỉ có thể xem những ghi chú đã ghim trong những sổ tay bạn tham gia hoặc những sổ tay được chia sẻ với bạn.

Xin lưu ý: Khi một ghi chú được ai đói ghim, mà người đó có quyền 'Có thể chỉnh sửa và mời', ghi chú đó sẽ được chia sẻ với tất cả người dùng trong Evernote Teams. Nếu bạn ghim một ghi chú và không có quyền mời người khác, ghi chú sẽ được ghim nhưng chỉ có những người dùng đã có quyền xem ghi chú mới xem được ghi chú đó.

 

"Chia sẻ với nhóm" nghĩa là gì?

Khi bạn ghim một ghi chú vào Evernote cho Salesforce, ghi chú đó sẽ được chia sẻ với nhóm của bạn. Nhờ vậy, đồng nghiệp của bạn trong Salesforce có thể xem tất cả ghi chú bạn ghim mà không cần phải kiểm tra các quy tắc chia sẻ trong Evernote. Tìm hiểu thêm>>

 

Làm thế nào để xem danh sách những ghi chú mới tạo hoặc mới ghim gần đây?

Xem trong nguồn cấp Chatter của Salesforce hoặc Lịch sử hoạt động để xem những sự kiện liên quan đến Evernote.

 

Evernote có ảnh hưởng đến quyền truy cập Salesforce không?

Không. Các quyền của Evernote chỉ kiểm soát quyền truy cập ghi chú và các quyền của Salesforce kiểm soát quyền truy cập hồ sơ. Evernote và Salesforce không thể thay đổi quyền truy cập vào hệ thống của nhau.

 

Tôi không còn nhìn thấy một ghi chú từng được ghim vào một hồ sơ. Ghi chú đó đâu rồi?

Nếu không còn thấy một ghi chú, có thể ghi chú đó đã bị hủy ghim khỏi hồ sơ đó, bị xóa khỏi Evernote hoặc chế độ chia sẻ đã bị thay đổi nên bạn không còn xem ghi chú được nữa.

 

Thay đổi thực hiện trong Evernote có thường xuyên được cập nhập trong ghi chú đã ghim trong Salesforce hay không? Ngược lại thì sao?

Ghi chú được đồng bộ hóa và cập nhật mỗi lần bạn mở hoặc chỉnh sửa một ghi chú trong Evernote cho Salesforce và Evernote Web. Việc cập nhật có thể mất vài phút nếu bạn chỉnh sửa bằng một ứng dụng Evernote.

 

Chuyện gì xảy ra với những ghi chú đã ghim vào một đơn vị khách hàng tiềm năng khi đơn vị đó được chuyển thành một đơn vị cơ hội?

Ghi chú sẽ vẫn được ghim vào một đơn vị khách hàng tiềm năng khi đơn vị đó chuyển thành cơ hội. Khi khách hàng tiềm năng đó được chuyển đổi thành một người liên hệ hoặc tài khoản thì ghi chú cũng vẫn được ghim như thế.

 

Tôi có thể thêm Evernote vào một đối tượng tùy chỉnh trong Salesforce không?

Có. Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn từng bước để bạn thêm Evernote vào đối tượng tùy chỉnh trong Salesforce.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • evernote business cho salesforce
 • evernote cho salesforce
 • sales force
 • salesforce
 • tích hợp salesforce
 • tích_hợp_salesforce