In ghi chú

In ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

In ghi chú

Mac và Windows

Phiên bản mới của Evernote cho Macphiên bản mới của Evernote cho Windows

Để in một ghi chú:

 1. Chọn ghi chú bạn muốn in
 2. Bấm vào Ghi chú > In ghi chú trong thanh menu.

Lưu ý: Chế độ in nhiều ghi chú hiện vẫn chưa có sẵn trong phiên bản mới của Evernote cho Mac hoặc phiên bản mới của Evernote cho Windows.

Phiên bản cũ của Evernote cho Mac và Windows

Để in một ghi chú:

 1. Chọn ghi chú bạn muốn in
 2. Bấm vào Tệp > In trong thanh menu.

Để in cùng lúc nhiều ghi chú:

 1. Nhấn Shift + bấm chuột để chọn một loạt ghi chú nằm kế tiếp nhau hoặc nhấn Ctrl + bấm chuột (Mac: Cmd + bấm chuột) để chọn nhiều ghi chú không nằm kế tiếp nhau.
 2. Click File > Print from the menu bar
 3. Để xem thử bố cục của ghi chú, hãy bấm chuột vào Tệp > Xem trước khi in (Windows) hoặc chọn PDF trong menu in (Mac)

Nếu có nhu cầu in ghi chú thường xuyên, bạn có thể thêm nút In vào thanh công cụ để luôn sẵn dùng khi cần. 

iPhone, iPad và iPod Touch

Evernote mới dành cho iOS

Để in một ghi chú:

 1. Mở ghi chú mà bạn muốn in
 2. Nhấn vào nút Tác vụ khác (ba dấu chấm) rồi chọn In ghi chú
 3. Chọn một máy in sẵn dùng, sau đó nhấn vào In

Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

Để in một ghi chú:

 1. Mở ghi chú mà bạn muốn in
 2. Nhấn vào nút chia sẻ (hình người có dấu cộng (+)), rồi nhấn Cách chia sẻ khác > Chia sẻ ngoài Evernote, sau đó nhấn nútIn

Lưu ý: Chế độ in nhiều ghi chú vẫn chưa có sẵn trong Evernote cho iOS.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • in
 • in ấn