Chiết khấu cho tổ chức NGO và phi lợi nhuận khi đăng ký Evernote Teams

Chiết khấu cho tổ chức NGO và phi lợi nhuận khi đăng ký Evernote Teams
< Trước / Tiếp theo >

Chiết khấu cho tổ chức NGO và phi lợi nhuận khi đăng ký Evernote Teams

Evernote Teams có mức giá khuyến mãi cho các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục đáp ứng được yêu cầu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Mức giá khuyến mãi chỉ có cho tài khoản Teams từ 5 người dùng trở lên và cần phải thanh toán theo năm bằng thẻ tín dụng hoặc hóa đơn.

Đâu là những tiêu chí để được hưởng ưu đãi?

Tổ chức NGO và phi lợi nhuận:

 • Những tổ chức đáp ứng được yêu cầu là những tổ chức đã đăng ký, phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân là một tổ chức từ thiện được công nhận ở quốc gia tương ứng (tương đương với tư cách pháp nhân 501(c)(3) theo Luật thuế vụ Hoa Kỳ).

Tổ chức giáo dục:

 • Tổ chức giáo dục đáp ứng được yêu cầu được hiểu là một trường phổ thông công lập hoặc tư nhân, trường dạy nghề, trường hàm thụ, trường đạo, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trường khoa học hay kỹ thuật, trường cấp bằng hoặc trường đại học được tổ chức và vận hành một cách chuyên biệt cho mục đích giảng dạy những học viên ghi danh mà không liên kết với một tổ chức kinh doanh hay công ty công hoặc tư.
 • Trường cấp bằng phải có chương trình học ít nhất là hai năm toàn thời gian. Trường phải được một cơ quan kiểm định công nhận. Cơ quan kiểm định này phải được Bộ trưởng giáo dục Hoa Kỳ công nhận trên toàn quốc. Trường phổ thông công lập phải được Sở giáo dục của tiểu bang nơi đặt trụ sở trường công nhận hoặc phê duyệt.

Làm thế nào để đăng ký mức giá khuyến mãi?

 1. Tạo một tài khoản Evernote Teams
 2. Mời ít nhất 4 người dùng tham gia tài khoản Evernote Teams của công ty bạn
 3. Liên hệ với chúng tôi để cung cấp những thông tin sau:
  • Quốc gia
  • Tên trường/tổ chức
  • Địa chỉ
  • Trang web của trường/tổ chức
  • Tên và chức danh của người liên hệ chính
  • Số điện thoại (kèm mã quốc gia)
  • Địa chỉ email của bạn
  • Bằng chứng về tư cách phi lợi nhuận, chẳng hạn chứng chỉ miễn thuế hoặc 501(c)(3) (chỉ áp dụng cho tổ chức NGO/phi lợi nhuận)

Evernote sẽ xem xét hồ sơ của bạn sau khi bạn gửi những thông tin cần thiết. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để hoàn tất quy trình xác minh.

Khuyến mãi được áp dụng thế nào?

Nếu bạn chọn thanh toán bằng hóa đơn, chúng tôi sẽ tính phí cho năm đầu tiên theo mức giá thông thường. Ưu đãi giảm giá sẽ được áp dụng ngược trở lại kể từ năm thứ hai sau khi chúng tôi xác minh được là bạn đáp ứng được điều kiện hưởng ưu đãi. Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, ban đầu bạn vẫn được tính thí và phải thanh toán theo mức giá thông thường. Chúng tôi sẽ hoàn lại khoản chiết khấu sau khi chúng tôi xác minh được là bạn đáp ứng được điều kiện hưởng ưu đãi. Vui lòng xem Điều khoản thương mại để biết thêm thông tin về giá.

Sinh viên có thể dùng Evernote Teams không?

Có. Tuy nhiên, như đã nêu trong Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Evernote, chúng tôi mong là việc trẻ em sử dụng Evernote phải có sự hướng dẫn, giám sát và đồng ý của cha mẹ, người bảo hộ và/hoặc nhân viên có thẩm quyền ở trường học. Chúng tôi trông cậy vào cha mẹ và người bảo hộ trong việc đảm bảo là trẻ em chỉ sử dụng Dịch vụ Evernote nếu các em có thể hiểu được quyền lợi và trách nhiệm liên quan.

Trường học chịu trách nhiệm cho những việc sau:

 • Có được sự chấp thuận của cha mẹ và người giám hộ theo yêu cầu của luật hiện hành trước khi cho phép trẻ em truy cập hoặc sử dụng tài khoản Evernote của nhà trường hoặc tổ chức
 • Lưu vào hồ sơ thông tin về việc chấp thuận của cha mẹ
 • Cung cấp cho Evernote thông tin về việc chấp thuận của cha mẹ khi có yêu cầu
 • Cung cấp cho cha mẹ và người giám hộ một bản sao của Chính sách quyền riêng tưcủa Evernote khi yêu cầu cha mẹ/người giám hộ đồng ý với việc sử dụng của trẻ em

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • giảm giá
 • giáo dục
 • ưu đãi giáo dục
 • trường học
 • giáo viên