Thiết lập tính năng xác minh hai bước

Thiết lập tính năng xác minh hai bước
< Trước / Tiếp theo >

Thiết lập tính năng xác minh hai bước

Tính năng xác minh hai bước (còn gọi là tính năng xác thực hai yếu tố) sẽ bổ sung thêm một hàng rào bảo mật vào tiến trình đăng nhập. Tính năng này sẽ yêu cầu bạn nhập mã xác minh được gửi về điện thoại của bạn sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu như thường lệ. Mục tiêu của bước bổ sung này là kết hợp yếu tố mà bạn biết (mật khẩu) với yếu tố mà chỉ có bạn mới tiếp cận được (điện thoại của bạn).

Khi bật tính năng xác minh hai bước, bạn sẽ luôn cần phải có mật khẩu và một trong các yếu tố sau đây để có thể truy cập vào tài khoản Evernote:

 • Mã xác minh (thông qua tin nhắn văn bản hoặc một ứng dụng xác thực)
 • Mã sao lưu

Lưu ý: Nếu không thể cung cấp mã xác minh hoặc mã dự phòng, bạn sẽ mất quyền truy cập vào tài khoản.

Bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản Evernote

 1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
 2. Chọn mục Thông tin tóm tắt về bảo mật trên menu, rồi bấm vào Bật nằm cạnh mục "Xác minh hai bước".
 3. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình thiết lập:
  • Xác minh địa chỉ email của bạn.
  • Đặt một số điện thoại dự phòng (không bắt buộc).
  • Thiết lập một ứng dụng xác thực mà bạn muốn (không bắt buộc đối với người dùng thuê bao trả phí).
  • In ra và/hoặc lưu lại mã dự phòng ở một nơi an toàn (Lưu ý: Ở bước này, bạn cần phải sao chép một trong các mã dự phòng và dán vào cửa sổ sau đây. Mã sẽ duy trì hiệu lực sau khi đặt.).

Vui lòng đừng lưu mã dự phòng trong tài khoản Evernote của bạn vì bạn sẽ cần phải sử dụng mã này khi mất quyền truy cập vào tài khoản.

Câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào để đăng nhập vào Evernote bằng tính năng xác minh hai bước?

  Sau khi bật tính năng xác minh hai bước cho tài khoản Evernote, bạn sẽ phải nhập mã xác minh cho mỗi lần đăng nhập vào Evernote.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn trên thiết bị bất kỳ bằng cách dùng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  2. Theo mặc định, Evernote sẽ gửi mã xác minh mới đến điện thoại di động cho bạn qua tin nhắn SMS, trừ trường hợp bạn cho phép một ứng dụng xác thực tạo mã xác minh.
  3. Hãy nhập mã xác minh khi được hỏi.

  Lưu ý: Nếu bạn không dùng được điện thoại chính của mình, hãy chọn "Tôi cần trợ giúp để nhận mã xác minh" khi được yêu cầu nhập mã xác minh.

 • Làm cách nào để tắt tính năng xác minh hai bước?

  1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
  2. Chọn mục Thông tin tóm tắt về bảo mật trên menu, rồi bấm vào Quản lý thông tin cài đặt trong mục "Đã bật xác minh hai bước".
  3. Bấm vào Tắt tính năng xác minh hai bước.
 • Làm thế nào để tạo Mã dự phòng cho tính năng Xác minh hai bước?

  1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
  2. Chọn mục Thông tin tóm tắt về bảo mật trên menu, rồi bấm vào Quản lý thông tin cài đặt trong mục "Đã bật xác minh hai bước".
  3. Bấm vào Xem mã dự phòng.
  4. Bấm vào Tạo mã dự phòng.
 • Máy quét, ứng dụng hoặc các sản phẩm khác của đối tác có hoạt động được với tính năng xác minh hai bước không?

  Một số ứng dụng hoặc sản phẩm chưa hỗ trợ tính năng xác minh hai bước. Khi bạn liên kết một trong những sản phẩm này với Evernote, hệ thống sẽ không chấp nhận mật khẩu của bạn. Trong những trường hợp này, bạn cần phải dùng mật khẩu của ứng dụng thay cho mật khẩu của tài khoản. Để tạo một mật khẩu duy nhất cho ứng dụng, hãy chuyển đến mục thông tin cài đặt của tài khoản theo đường dẫn Thông tin tóm tắt về bảo mật > Quản lý chế độ cài đặt > Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

 • Nếu tôi không thể dùng được cả điện thoại chính và điện thoại dự phòng của mình thì sao?

  Nếu bạn không thể dùng được cả điện thoại chính và điện thoại dự phòng của mình, bạn có thể dùng mã dự phòng để đăng nhập vào tài khoản Evernote. Mã dự phòng cho phép bạn truy cập tài khoản trong trường hợp bạn không thể cung cấp được mã xác minh. Bạn có thể gặp trường hợp này khi đi du lịch hoặc khi bị mất điện thoại. Nếu bạn không thể cung cấp mã xác minh và cũng không có mã dự phòng, bạn sẽ không thể đăng nhập được vào tài khoản Evernote.

 • Nếu tôi nhận được thông báo là mã xác minh không hợp lệ thì sao?

  Vì lý do bảo mật, mã xác minh chỉ có hiệu lực trong vòng một phút. Hãy nhập mã ngay khi nhận được tin nhắn trên điện thoại. Nếu bạn cần cấp mã mới, hãy bấm vào "Tôi cần trợ giúp để nhận mã xác minh" để thấy các phương án khác.

  Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi sau khi thử lại, hãy kiểm tra xem thời gian trên thiết bị di động đã được đặt chính xác chưa. Vì mã xác thực hoạt động dựa vào thời gian, do đó thời gian của thiết bị di động phải chính xác thì mới được dịch vụ Evernote chấp nhận. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt để điện thoại tự động cập nhật thời gian.

 • Làm cách nào để cài đặt tính năng xác thực hai bước cho thiết bị hoặc số điện thoại mới?

  Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản (bạn có thể phải dùng mã dự phòng nếu trước đó chưa đăng nhập sẵn). Tại phần này, hãy chọn Thông tin tóm tắt về bảo mật > Quản lý thông tin cài đặt để tắt tính năng xác thực hai bước, sau đó bật lại tính năng này để cài đặt số điện thoại mới và/hoặc nhận mã cài đặt ứng dụng xác thực mới.

 • Nếu tôi hoàn toàn không thể truy cập vào tài khoản của mình thì sao?

  Hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • 2 yếu tố
 • xác thực hai yếu tố
 • 2 bước
 • 2 yếu tố
 • bảo mật tài khoản
 • mã dự phòng
 • mã dự phòng
 • mã sao lưu
 • mã dự phòng
 • điện thoại dự phòng
 • mất mã dự phòng
 • mất mã dự phòng
 • tôi không có điện thoại
 • mất
 • tôi bị mất điện thoại
 • điện thoại bị mất
 • bảo mật
 • đánh cắp
 • điện thoại bị lấy cắp
 • xác thực hai yếu tố
 • xác thực hai yếu tố
 • xác thực hai bước
 • xác minh hai bước