Xem danh sách các phiên đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn

Xem danh sách các phiên đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Xem danh sách các phiên đăng nhập vào tài khoản Evernote của bạn

Tổng quan

Lịch sử truy cập cho thấy những ứng dụng của Evernote có truy cập tài khoản của bạn, ngày truy cập tài khoản, địa chỉ IP của những thiết bị truy cập tài khoản của bạn và vị trí địa lý ước tính của những thiết bị đó vào thời điểm truy cập. Tùy thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như việc truy cập thông qua mạng di động, danh sách các vị trí địa lý có thể không được chính xác. Nếu bạn muốn xác minh những thiết vị truy cập tài khoản của bạn, bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ di động và Internet của bạn để xác minh xem những địa chỉ IP đó có thuộc về (các) thiết bị của bạn hay không.

Xem lịch sử truy cập

Để xem lịch sử truy cập của tài khoản Evernote của bạn, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
  2. Bấm vào Lịch sử truy cập trong menu.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • địa chỉ ip
  • điện thoại bị lấy cắp
  • điện thoại bị mất
  • lịch sử đăng nhập
  • truy cập tài khoản của tôi