Gửi nhật ký hoạt động của Evernote

Gửi nhật ký hoạt động của Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Gửi nhật ký hoạt động của Evernote

Nhật ký hoạt động của Evernote có thể giúp nhóm hỗ trợ của chúng tôi xác định nguyên nhân của một sự cố mà bạn đang gặp phải. Để gửi một nhật ký hoạt động, hãy làm theo các bước sau, tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Trên thanh menu, chuyển đến Trợ giúp > Nhật ký hoạt động > Lưu lại nhật ký hoạt động mới nhất.
  2. Đặt tên cho tệp là "Evernote.log" rồi nhấp Lưu.
  3. Đính kèm tệp này vào một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới hoặc trong email trả lời một phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Trong thanh menu, chuyển đến Trợ giúp > Nhật ký hoạt động...
  2. Nhấp nút "Lưu thành" để lưu nhật ký thành một tệp trên máy tính.
  3. Đính kèm tệp này vào một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới hoặc trong email trả lời một phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có.
 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Trên thanh menu, chuyển đến Trợ giúp > Nhật ký hoạt động > Lưu lại nhật ký hoạt động mới nhất.
  2. Đặt tên cho tệp là "Evernote.log" rồi nhấp Lưu.
  3. Đính kèm tệp này vào một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới hoặc trong email trả lời một phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Trong thanh menu, chuyển đến Trợ giúp > Nhật ký hoạt động
  2. Nhấp nút "Lưu thành" để lưu nhật ký thành một tệp trên máy tính.
  3. Đính kèm tệp này vào một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới hoặc trong email trả lời một phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới dành cho iOS

  1. Bấm vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu.
  2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của menu.
  3. Nhấn vào Hỗ trợ > Nhật ký hoạt động > Gửi thư.
  4. Gửi nhật ký qua email cho chính bạn, lưu vào máy tính của bạn rồi đính kèm vào email trả lời của bạn.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Mở thẻ Tài khoản.
  2. Nhấn vào Hỗ trợ trong menu tài khoản.
   • Để tạo một thẻ hỗ trợ mới: Nhấn vào Gửi một yêu cầu trợ giúp, điền tiêu đề và phần mô tả, nhớ bật 'Kèm theo nhật ký hoạt động?', rồi nhấn vào Gửi.
   • Nếu bạn đang có sẵn một thẻ hỗ trợ: Nhấn vào Nhật ký hoạt động > Gửi thư, gửi nhật ký qua email cho chính bạn, lưu vào máy tính của bạn rồi đính kèm vào email trả lời của bạn.
 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android

  1. Bấm vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu.
  2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của menu.
  3. Nhấn vào Hỗ trợ > Nhật ký hoạt động > Gửi thư.
  4. Gửi nhật ký qua email cho chính bạn, lưu vào máy tính của bạn rồi đính kèm vào email trả lời của bạn.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android

  1. Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm, sau đó nhấn Cài đặt.
  2. Nhấn Hỗ trợ > Gửi nhật ký hoạt động, sau đó chọn chương trình gửi email của bạn.
   • Để tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ mới: Hãy tự gửi nhật ký cho bạn, lưu nhật ký vào máy tính, sau đó đính kèm nhật ký vào khi tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.
   • Nếu bạn đang có sẵn một phiếu yêu cầu hỗ trợ: Hãy gửi nhật ký qua email cho chính bạn, lưu nhật ký vào máy tính, sau đó đính kèm nhật ký vào email trả lời của bạn.

Lưu ý: Nhật ký hoạt động ghi lại cụ thể từng hoạt động mà Evernote thực hiện và rất hữu ích khi bạn cần kiểm tra xem mình đang gặp phải vấn đề gì. Nhật ký hoạt động còn chứa thông tin về tài khoản, thiết bị và thông tin địa điểm (nếu có bật) của bạn. Tiêu đề của ghi chú, thẻ, sổ tay, tệp đính kèm, và nếu tài khoản của bạn bị lỗi đồng bộ hóa qua mạng, một phần nội dung của ghi chú, cũng có thể được ghi lại trong nhật ký hoạt động. Bạn có thể chỉnh sửa tệp nhật ký để xóa những nội dung mà bạn không muốn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi xem dữ liệu của nhật ký hoạt động là thông tin bảo mật và áp dụng các điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • nhật ký hoạt động
 • nhật ký evernote
 • nhật ký