Thay đổi mật khẩu của bạn

Thay đổi mật khẩu của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Thay đổi mật khẩu của bạn

Nếu bạn quên mật khẩu

 1. Hãy thử đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
 2. Bấm vào mục "Quên mật khẩu?"
 3. Nhập địa chỉ email hoặc tên người dùng của bạn vào rồi nhấp Gửi email xác nhận.
 4. Kiểm tra email của bạn để tìm đường liên kết đặt lại mật khẩu. Bạn có thể cần phải kiểm tra mục Thư rác hoặc bộ lọc email của công ty để tìm tin nhắn này.

Bạn biết mật khẩu đang sử dụng, nhưng muốn thay đổi mật khẩu hoặc bạn nhận được email yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu của mình.

 1. Đăng nhập và chuyển đến phần cài đặt tài khoản.
 2. Chọn mục Thông tin tóm tắt về bảo mật trên menu, rồi bấm vào Thay đổi mật khẩu.
 3. Nhập mật khẩu mới rồi bấm vào Cập nhật.

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào địa chỉ email sử dụng cho tài khoản

 1. Bấm vào đây để gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ.
 2. Chọn "Tiếp tục với vai trò là khách".
 3. Trong ô mô tả, hãy viết địa chỉ email mà bạn đang sử dụng, cũng như địa chỉ email mà bạn đã sử dụng trước đó, nếu có. ĐỪNG ghi lại mật khẩu của bạn.
 4. Hãy cho biết trước đây bạn đã bao giờ sử dụng một thuê bao Evernote có trả phí chưa. Nếu có, hãy đính kèm biên lai thanh toán của gói thuê bao đó. Bạn có thể tìm thấy biên lai trong email hoặc trong tài khoản iTunes, PayPal hoặc Google Play. Nếu bạn sử dụng một mã quà tặng để nâng cấp tài khoản, vui lòng cho chúng tôi biết mã quà tặng mà bạn đã sử dụng vì chúng tôi có thể dùng mã quà tặng đó để xác minh tài khoản của bạn.
 5. Nhập tên người dùng nếu nhớ.
 6. Nhập địa chỉ email hiện tại của bạn.
 7. Gửi phiếu yêu cầu.

Nếu bạn không nhận được một email đặt lại mật khẩu

 1. Thêm no-reply@account.evernote.com vào danh bạ của bạn hoặc vào danh sách người gửi an toàn của miền email của bạn (tuỳ vào nhà cung cấp dịch vụ email mà bạn dùng).
 2. Bạn có thể cần phải kiểm tra thư mục thư rác hoặc bộ lọc email của công ty để tìm thư này.
 3. Nếu những vấn đề này vẫn tiếp diễn sau khi hoàn tất những bước trên, hãy bấm vào đây để gửi một phiếu yêu cầu hỗ trợ.
 4. Trong hộp thoại giải thích, hãy ghi chú là bạn không nhận được một email đặt lại mật khẩu. ĐỪNG gửi kèm mật khẩu.
 5. Nhập địa chỉ email hiện tại của bạn.
 6. Gửi phiếu yêu cầu.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • tôi quên mật khẩu
 • quên mật khẩu
 • mật khẩu
 • đặt lại mật khẩu
 • đặt lại mật khẩu