Dùng lịch sử ghi chú để xem những phiên bản cũ của một ghi chú

Dùng lịch sử ghi chú để xem những phiên bản cũ của một ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Dùng lịch sử ghi chú để xem những phiên bản cũ của một ghi chú

Lịch sử ghi chú cho phép bạn xem những phiên bản cũ của một ghi chú. Ghi chú trong tài khoản của bạn được tự động sao lưu theo định kỳ. Lịch sử ghi chú cho phép bạn xem và/hoặc khôi phục những phiên bản cũ này.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Premium, Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Để truy cập lịch sử ghi chú, hãy làm theo những bước sau, tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm vào Xem thông tin ghi chú... > Xem lịch sử.
  4. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  5. Bấm vào Xuất để tải ghi chú xuống dưới dạng tệp ENEX.
  6. Dùng ứng dụng Evernote dành cho máy tính để nhập tệp ENEX này vào tài khoản của bạn.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút menu (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm vào Thông tin ghi chú... > Xem lịch sử.
  4. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  5. Bấm vào Nhập để khôi phục ghi chú này.

  Phiên bản được khôi phục sẽ xuất hiện trong sổ tay Nhập.... Bản nhập sẽ không ghi đè hoặc thay đổi phiên bản hiện tại của ghi chú.

 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm vào Xem thông tin ghi chú... > Xem lịch sử.
  4. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  5. Bấm vào Xuất để tải ghi chú xuống dưới dạng tệp ENEX.
  6. Dùng ứng dụng Evernote dành cho máy tính để nhập tệp ENEX này vào tài khoản của bạn.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút thông tin (chữ "i") ở góc trên bên phải của trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm vào Xem lịch sử.
  4. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  5. Bấm vào Nhập để nhập ghi chú vào tài khoản của bạn.

  Phiên bản được khôi phục sẽ xuất hiện trong sổ tay Ghi chú được nhập.... Bản nhập sẽ không ghi đè hoặc thay đổi phiên bản hiện tại của ghi chú.

 • Web

  Evernote Web mới

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút menu (ba dấu chấm) ở góc trên bên phải của trình soạn thảo ghi chú.
  3. Bấm vào Xem thông tin ghi chú... > Xem lịch sử.
  4. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  5. Bấm vào Xuất để tải ghi chú xuống dưới dạng tệp ENEX.
  6. Dùng ứng dụng Evernote dành cho máy tính để nhập tệp ENEX này vào tài khoản của bạn.


  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Mở ghi chú.
  2. Bấm vào nút thông tin ghi chú (i) rồi chọn Xem lịch sử.
  3. Bấm vào ngày để xem trước và tìm thấy phiên bản ghi chú mà bạn muốn khôi phục.
  4. Bấm vào Xuất để tải ghi chú xuống dưới dạng tệp ENEX.
  5. Dùng ứng dụng Evernote dành cho máy tính để nhập tệp ENEX này vào tài khoản của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng hoặc không thể truy cập ứng dụng Evernote dành cho máy tính, bạn có thể sao chép và dán nội dung từ phiên bản trong lịch sử ghi chú vào một ghi chú mới.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • lịch sử
 • lịch sử ghi chú
 • ghi chú trước đây
 • phiên bản
 • phiên bản cũ
 • nhật ký thay đổi
 • nhật ký thay đổi
 • so sánh thay đổi
 • khôi phục
 • khôi phục ghi chú
 • phiên bản trước
 • lịch sử phiên bản
 • nội dung bị thiếu
 • lịch sử chỉnh sửa
 • mất dữ liệu
 • dữ liệu bị mất
 • lịch sử thay đổi