Evernote cho Linux

Evernote cho Linux
< Trước / Tiếp theo >

Evernote cho Linux

Mặc dù Evernote cho Linus vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm kín, chương trình Truy cập sớm hiện không nhận thêm người tham gia thử nghiệm phiên bản cho Linux nữa.

Để tham gia thử nghiệm sớm những tính năng khác của Evernote và thử những chức năng mới ngoài phiên bản thử nghiệm cho Linux, hãy tìm hiểu cách tham gia chương trình Truy cập sớm theo thông tin trong bài viết Tham gia chương trình Truy cập sớm của Evernote.

Từ khóa:

  • ubuntu

LANGUAGES_PRODUCT