Evernote cho Linux

Evernote cho Linux
< Trước / Tiếp theo >

Evernote cho Linux

Evernote cho Linus hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm kín. Để có thể truy cập sớm các tính năng của Evernote và thử nghiệm những chức năng mới, hãy tìm hiểu cách tham gia Chương trình truy cập sớm tại evernote.com/earlyaccess.

Từ khóa:

  • ubuntu

LANGUAGES_PRODUCT