Thu hồi quyền truy cập vào một ghi chú dùng chung

Thu hồi quyền truy cập vào một ghi chú dùng chung
< Trước / Tiếp theo >

Thu hồi quyền truy cập vào một ghi chú dùng chung

Nếu bạn quyết định ngừng chia sẻ một ghi chú hoặc một liên kết (URL) công khai đến ghi chú, chỉ cần mở ghi chú đó lên, rồi làm theo hướng dẫn sau đây:

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Chọn ghi chú dùng chung.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Chọn Ghi chú > Chia sẻ thêm > Ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai trong thanh menu để tắt đường liên kết.
  2. Hoặc chọn  Ghi chú > Chia sẻ thêm > Quản lý quyền đối với ghi chú... trong thanh menu, rồi bấm vào X bên cạnh tên (những) người bạn muốn ngừng chia sẻ ghi chú.
 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Chọn ghi chú dùng chung.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.


  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Chọn Ghi chú > Chia sẻ > Chia sẻ ghi chú... trong thanh menu, rồi bấm vào 'Tắt' trong  phần 'Liên kết chia sẻ được' để tắt đường liên kết.
  2. Hoặc chọn Ghi chú > Chia sẻ > Chia sẻ ghi chú... trong thanh menu, rồi bấm vào mũi tên nhỏ, hướng xuống, bên cạnh tên của (những) người bạn muốn ngừng chia sẻ ghi chú, rồi chọn  Xóa quyền truy cập....
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Evernote mới dành cho iOS

  1. Nhấn vào nút Chia sẻ (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  2. Nhấn vào nút gạt nằm cạnh Đường liên kết có thể chia sẻ để tắt đường liên kết. Tại đây bạn cũng có thể thay đổi quyền của mỗi người.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS

  1. Nhấn vào nút chia sẻ (biểu tượng hình hộp có mũi tên hướng lên trên), rồi nhấn vào mục Ngừng chia sẻ.
  2. Nhấn vào nút thông tin (biểu tượng chữ 'i'), nhấn tiếp vào mục Quyền đối với ghi chú, rồi nhấn Ngừng chia sẻ với mọi người. Bạn cũng có thể thay đổi quyền truy cập cho mỗi người tại đây.
 • Android

  Phiên bản Evernote mới cho Android

  1. Nhấn vào nút Chia sẻ (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  2. Nhấn vào nút gạt nằm cạnh Đường liên kết có thể chia sẻ để tắt đường liên kết. Tại đây bạn cũng có thể thay đổi quyền của mỗi người.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android

  1. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó nhấn Tùy chọn chia sẻ khác > Tắt liên kết.
  2. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), chọn Quyền đối với ghi chú, nhấn vào tên của người đang được chia sẻ ghi chú, rồi thay đổi quyền.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Chọn ghi chú dùng chung.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Ngừng chia sẻ để ngừng chia sẻ với mọi người.
  4. Hoặc bấm vào mũi tên nằm cạnh Ai có thể truy cập, rồi thay đổi hoặc xóa quyền truy cập cho từng người dùng.


  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Chọn ghi chú dùng chung.
  2. Bấm vào mũi tên xuống nằm trên nút Chia sẻ.
  3. Chọn Đường liên kết > Ngừng chia sẻ ghi chú để ngừng chia sẻ bằng đường liên kết công khai.

 

Sau khi bạn thu hồi quyền truy cập, ghi chú đó sẽ trở lại thành ghi chú riêng tư và tất cả liên kết hiện tại đến ghi chú đó sẽ không còn hoạt động nữa.

LANGUAGES_PRODUCT