Liên kết đến ghi chú khác trong Evernote

Liên kết đến ghi chú khác trong Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Liên kết đến ghi chú khác trong Evernote

Đường liên kết ghi chú cho phép bạn liên kết ghi chú này với một ghi chú khác, giúp dễ dàng truy cập nhiều ghi chú trong Evernote. Một số trường hợp hữu dụng của tính năng này:

 • Khi bạn phải lưu giữ nhiều ghi chú cuộc họp hằng tuần. Bạn có thể tạo một ghi chú có tên là "Ghi chú cuộc họp tổng hợp". Ghi chú này chứa liên kết đến từng ghi chú cuộc họp hằng tuần mà bạn đã ghi lại.
 • Khi bạn viết tiểu thuyết. Bạn có thể tạo một mục lục có liên kết đến từng chương, hoặc thêm liên kết có tiêu đề "Chương tiếp theo" ở cuối mỗi ghi chú để dễ dàng chuyển sang ghi chú tiếp theo.

Lưu ý: Nếu bạn chia sẻ một đường liên kết ghi chú, người nhận sẽ chỉ xem được ghi chú nếu họ đã có quyền truy cập. Nói cách khác, việc chia sẻ một đường liên kết ghi chú với người khác không giống như việc chia sẻ một ghi chú với người đó. Để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ một ghi chú, hãy xem bài viết Chia sẻ ghi chú.

Thêm đường liên kết vào ghi chú

Chèn một đường liên kết ghi chú trực tiếp vào ghi chú bạn đang xem. Để thêm đường liên kết đến một ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Mở một ghi chú hiện có hoặc tạo một ghi chú mới.
  2. Bấm vào biểu tượng dấu cộng màu xanh dương trong trình soạn thảo ghi chú.
  3. Chọn Đường liên kết ghi chú, rồi chọn ghi chú mà bạn muốn liên kết đến.
  4. Bấm vào Chèn để thêm đường liên kết vào ghi chú của bạn.

  Ngoài ra, bạn có thể dùng phím tắt Cmd + Opt + K để chèn nhanh một đường liên kết ghi chú.

 • Windows

  1. Mở một ghi chú hiện có hoặc tạo một ghi chú mới.
  2. Bấm vào biểu tượng dấu cộng màu xanh dương trong trình soạn thảo ghi chú.
  3. Chọn Đường liên kết ghi chú, rồi chọn ghi chú mà bạn muốn liên kết đến.
  4. Bấm vào Chèn để thêm đường liên kết vào ghi chú của bạn.

  Ngoài ra, bạn có thể dùng phím tắt Cmd + Alt + K để chèn nhanh một đường liên kết ghi chú.

 • iPhone và iPad

  1. Mở một ghi chú hiện có hoặc tạo một ghi chú mới.
  2. Nhấn vào nút Chỉnh sửa.
  3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh dương ở góc trên, bên trái bàn phím.
  4. Chọn Đường liên kết ghi chú, rồi chọn ghi chú mà bạn muốn liên kết đến.
  5. Bấm vào Chèn để thêm đường liên kết vào ghi chú của bạn.
 • Android

  1. Mở một ghi chú hiện có hoặc tạo một ghi chú mới.
  2. Nhấn vào nút Chỉnh sửa.
  3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh dương ở góc trên, bên trái bàn phím.
  4. Chọn Đường liên kết ghi chú, rồi chọn ghi chú mà bạn muốn liên kết đến.
  5. Bấm vào Chèn để thêm đường liên kết vào ghi chú của bạn.
 • Web

  1. Mở một ghi chú hiện có hoặc tạo một ghi chú mới.
  2. Bấm vào biểu tượng dấu cộng màu xanh dương trong trình soạn thảo ghi chú.
  3. Chọn Đường liên kết ghi chú, rồi chọn ghi chú mà bạn muốn liên kết đến.
  4. Bấm vào Chèn để thêm đường liên kết vào ghi chú của bạn.

  Ngoài ra, khi chỉnh sửa ghi chú trên Evernote Web, bạn có thể dùng phím tắt Cmd + Opt + K (Mac) hoặc Cmd + Alt + K (Windows) để chèn nhanh một đường liên kết ghi chú.

Tạo đường liên kết đến một ghi chú

Để tạo liên kết đến một ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac: Mở ghi chú, bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở phần trên cùng của ghi chú, rồi bấm vào Sao chép liên kết nội bộ.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac: Mở danh sách ghi chú, bấm chuột phải vào ghi chú mà bạn muốn liên kết đến, sau đó chọn Sao chép liên kết ghi chú.

 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows: Mở ghi chú, bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở phần trên cùng của ghi chú, rồi bấm vào Sao chép liên kết nội bộ.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows: Mở danh sách ghi chú, bấm chuột phải vào ghi chú mà bạn muốn liên kết đến, sau đó chọn Sao chép liên kết nội bộ.

 • iPhone và iPad

  Phiên bản mới của Evernote cho iOS: Mở ghi chú, nhấn vào menu Thao tác khác (ba dấu chấm), sau đó nhấn Sao chép liên kết nội bộ.

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS: Mở ghi chú, nhấn vào nút chia sẻ (hình hộp có mũi tên hướng lên trên), nhấn vào Sao chép liên kết, sau đó chọn Liên kết cá nhân.

 • Android

  Phiên bản mới của Evernote cho Android: Mở ghi chú, nhấn vào menu Thao tác khác (ba dấu chấm), sau đó nhấn Sao chép liên kết nội bộ.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android: Mở ghi chú, nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó nhấn Sao chép liên kết nội bộ.

 • Web

  Phiên bản mới của Evernote Web: Mở ghi chú, bấm vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm) ở phần trên cùng của ghi chú, rồi bấm vào Sao chép liên kết nội bộ.

  Phiên bản cũ của Evernote Web: Mở ghi chú, bấm vào nút thao tác khác (ba dấu chấm nằm ngang) ở phần trên cùng của ghi chú, sau đó bấm vào Sao chép liên kết ghi chú.

Thay đổi chế độ xem

Có nhiều cách hiển thị đường liên kết ghi chú trong ghi chú – đường liên kết văn bản, bản xem trước nội dung của ghi chú hoặc chỉ tiêu đề của ghi chú.

Để thay đổi chế độ xem cho đường liên kết ghi chú, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn:

 • Mac

  1. Đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết trong phần nội dung của ghi chú.
  2. Bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn Chuyển thành bản xem trước.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • Windows

  1. Đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết trong phần nội dung của ghi chú.
  2. Bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn Chuyển thành bản xem trước.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • iPhone và iPad

  1. Chạm vào đường liên kết bên trong ghi chú.
  2. Chạm vào biểu tượng ba dấu chấm ở phía trên bàn phím, rồi chọn Chuyển sang bản xem trước.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ xem đường liên kết, hãy bấm vào biểu tượng ba dấu chấm ở phía trên bàn phím, rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • Android

  1. Chạm vào đường liên kết bên trong ghi chú.
  2. Chạm vào biểu tượng ba dấu chấm ở phía trên bàn phím, rồi chọn Chuyển sang bản xem trước.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ xem đường liên kết, hãy bấm vào biểu tượng ba dấu chấm ở phía trên bàn phím, rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • Web

  1. Đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết trong phần nội dung của ghi chú.
  2. Bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn Chuyển thành bản xem trước.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.

Đặt chế độ xem mặc định

Chọn cách hiển thị các đường liên kết ghi chú trong ghi chú từ nay trở đi. Để chọn chế độ xem mặc định đối với đường liên kết ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  1. Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.
  2. Chuyển đến Tùy chọn ưu tiên > Ghi chú, rồi bên dưới mục “Đường liên kết và tệp đính kèm”, chọn chế độ xem mặc định đối với các đường liên kết Evernote trong danh sách sổ xuống.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • Windows

  1. Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.
  2. Chuyển đến Tùy chọn ưu tiên > Ghi chú, rồi bên dưới mục “Đường liên kết và tệp đính kèm”, chọn chế độ xem mặc định đối với các đường liên kết của Evernote trong danh sách sổ xuống.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.
 • iPhone và iPad

  1. Nhấn vào nút menu (ba đường kẻ) để mở menu điều hướng.
  2. Chạm vào nút cài đặt (biểu tượng bánh răng), sau đó chạm vào Ghi chú > Đường liên kết và tệp đính kèm > Đường liên kết của Evernote.
  3. Chọn một chế độ xem mặc định.
 • Android

  1. Nhấn vào nút menu (ba đường kẻ) để mở menu điều hướng.
  2. Chạm vào nút cài đặt (biểu tượng bánh răng), sau đó chạm vào Ghi chú > Đường liên kết và tệp đính kèm > Đường liên kết của Evernote.
  3. Chọn một chế độ xem mặc định.
 • Web

  1. Bấm vào nút Cài đặt (biểu tượng bánh răng) nằm cạnh tên bạn ở phần trên cùng của menu điều hướng bên trái.
  2. Chuyển đến Tùy chọn ưu tiên > Ghi chú, rồi bên dưới mục “Đường liên kết và tệp đính kèm”, chọn chế độ xem mặc định đối với các đường liên kết của Evernote trong danh sách sổ xuống.
  3. Để chuyển sang chế độ xem tiêu đề hoặc trở lại chế độ hiển thị đường liên kết, hãy đưa con trỏ chuột đến bên trên đường liên kết, bấm vào nút Tùy chọn khác (ba dấu chấm), rồi chọn chế độ xem bạn muốn.

LANGUAGES_PRODUCT