Sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn trong Evernote cho Windows

Sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn trong Evernote cho Windows
< Trước / Tiếp theo >

Sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn trong Evernote cho Windows

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho phiên bản cũ của Evernote cho Windows. Nếu bạn đã cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới của Evernote cho Windows thì bạn có thể tạo các bản sao lưu dự phòng bằng cách xuất ghi chú và sổ tay ra máy tính của bạn.

Sao lưu dữ liệu của bạn

Mọi dữ liệu có trong Evernote (ngoại trừ dữ liệu chứa trong sổ tay cục bộ, không được đồng bộ hóa) đều được đồng bộ hóa với máy chủ của Evernote qua mạng. Điều này có nghĩa là thông tin của bạn sẽ luôn luôn có ít nhất hai bản sao: một bản lưu trên máy tính Windows và một bản lưu trên Evernote. Nếu muốn sao lưu dữ liệu, bạn có thể làm theo những cách sau trên Windows:

 1. Định kỳ xuất toàn bộ ghi chú của bạn vào một tệp lưu trữ Evernote (.enex) và lưu vào một nơi an toàn.
 2. Sử dụng một phần mềm sao lưu, chẳng hạn như Windows Backup, để sao lưu các thư mục chứa dữ liệu của Evernote.

Việc tạo tệp lưu trữ Evernote cho toàn bộ ghi chú là rất đơn giản, chỉ cần bấm chuột phải vào "Sổ tay" rồi chọn "Xuất ghi chú". Bạn sẽ được yêu cầu chọn thư mục để lưu tệp .enex. Lưu ý: thao tác này sẽ gom toàn bộ ghi chú của bạn (kể cả hình ảnh, tệp đính kèm v.v.) vào một tệp lớn, do đó, quá trình sao lưu có thể mất vài phút và tệp .enex có thể sẽ có dung lượng rất lớn nếu bạn có nhiều ghi chú trong Evernote.

Nếu bạn tự sao lưu dữ liệu Evernote của mình, thì dữ liệu bạn cần sao lưu sẽ nằm trong thư mục C:\Users\[Tên máy tính]\Evernote\Databases, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu này được đưa vào tệp sao lưu. Hầu hết các ứng dụng sao lưu có tính năng "tự động sao lưu các thư mục quan trọng" theo mặc định sẽ sao lưu thư mục chính của bạn. Tuy nhiên bạn vẫn nên cẩn thận kiểm tra lại xem thư mục dữ liệu của Evernote đã có trong ứng dụng sao lưu hay chưa.

Lưu ý

 • Một số phiên bản cũ của cơ sở dữ liệu Evernote có thể còn trong thư mục C:\Users[Tên máy tính]\AppData\Local\Evernote\Evernote\Databases.
 • Evernote không cho phép đặt tệp cơ sở dữ liệu vào thư mục được đồng bộ hóa với dịch vụ của các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ như Dropbox, Google Drive, OneDrive và Box.

Khôi phục dữ liệu của bạn

Để khôi phục dữ liệu Evernote của bạn từ một bản sao lưu cục bộ do Windows Backup hoặc một ứng dụng sao lưu khác tạo, hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Thoát khỏi Evernote bằng cách bấm chuột phải vào hình con voi trong khay hệ thống (nằm cạnh đồng hồ của Windows ở cuối màn hình) rồi chọn "Thoát".
 2. Hãy ghi đè thư mục C:\Users\[PC Name]\Evernote\Databases/ trên máy tính bằng thư mục C:\Users\[PC Name]\Evernote\Databases/ trong tệp sao lưu.
 3. Ngắt kết nối Internet của máy tính bằng cách mở Bảng điều khiển, bấm chuột phải vào mỗi thiết bị mạng rồi chọn "Tắt". Bước này nhằm tạm thời ngăn Evernote đồng bộ hóa trong quá trình khôi phục ghi chú.
 4. Bấm chuột phải vào "Sổ tay" rồi chọn xuất toàn bộ ghi chú ra thành tệp .enex. Hãy ghi nhớ nơi lưu tệp này.

Lúc này, bất kể bạn dùng phương thức sao lưu nào, bạn vẫn có một tệp .enex chứa toàn bộ dữ liệu Evernote của bạn (có thể là tệp được tạo từ bước khôi phục ở trên hoặc tệp do bạn định kỳ xuất ghi chú ra). Hãy làm theo hướng dẫn sau để khôi phục tệp .enex và lấy lại ghi chú đã mất.

 1. Bấm vào "Tệp", rồi chọn "Nhập ghi chú từ tệp lưu trữ". Chọn tệp .enex mà bạn muốn nhập. Nếu bạn muốn nhận cả các thẻ đã được gắn cho ghi chú được xuất trong quá trình nhập, hãy đánh dấu vào hộp kiểm "Nhập thẻ" nằm ở cuối hộp thoại chọn tệp.
 2. Khi đó, Evernote sẽ nhập tệp lưu trữ vào một sổ tay mới có tiêu đề là "[Tên của tệp lưu trữ]". Ví dụ: nếu bạn đặt tên cho tệp lưu trữ là Stuff.enex, sổ tay được tạo sẽ có tên là "Nhập từ Stuff".
 3. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, ứng dụng sẽ báo cho bạn biết kích thước của nội dung đã nhập (tính bằng byte) và hạn ngạch tải lên hằng tháng của bạn còn lại là bao nhiêu, sau đó hỏi bạn có muốn đặt sổ tay mới là sổ tay được đồng bộ hóa hay không. Hãy chọn "Không".
 4. Bạn muốn khôi phục ghi chú vào sổ tay nào thì hãy kéo và thả ghi chú tương ứng vào sổ tay đó.
 5. Sau khi chuyển toàn bộ ghi chú cần giữ lại ra khỏi sổ tay nhập, bạn có thể xóa sổ tay này.
 6. Quay trở lại Bảng điều khiển và bật lại kết nối Internet cho máy tính của bạn.
 7. Bấm vào nút "Đồng bộ hóa" trong Evernote để đồng bộ hóa những ghi chú đã được khôi phục.

Nếu bạn cần chúng tôi giúp làm việc này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

LANGUAGES_PRODUCT