Xóa một ghi chú

Xóa một ghi chú
< Trước / Tiếp theo >

Xóa một ghi chú

Khi bạn xóa một ghi chú, ghi chú đó sẽ được chuyển vào thùng rác. Thùng rác sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị của bạn (tương tự như những nội dung được đồng bộ hóa khác). Để xóa ghi chú, hãy làm theo những bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  The new Evernote for Mac
  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Chọn mục Chuyển vào Thùng rác... trong danh sách lựa chọn.
  Older version of Evernote for Mac
  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa ghi chú trong danh sách lựa chọn.
 • Windows

  The new Evernote for Windows
  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Chọn mục Chuyển vào Thùng rác... trong danh sách lựa chọn.
  Older version of Evernote for Windows
  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Chọn Xóa ghi chú trong danh sách lựa chọn.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  The new Evernote for iOS
  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi chọn Xóa ghi chú.
  Older version of Evernote for iOS
  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi chọn Chuyển vào thùng rác.
 • Android

  The new Evernote for Android
  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi chọn Xóa ghi chú.
  Older version of Evernote for Android
  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Nhấn vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), rồi chọn Xóa ghi chú.
 • Web

  Evernote Web mới

  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Bấm vào nút menu (ba dấu chấm) rồi chọn Chuyển vào thùng rác.

  Phiên bản cũ của Evernote Web

  1. Mở ghi chú bạn muốn xóa.
  2. Bấm nút Xóa ghi chú (thùng rác).

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • xóa một ghi chú
 • xóa ghi chú
 • xóa ghi chú
 • xóa ghi chú
 • xóa vĩnh viễn