Khôi phục ghi chú nằm trong thùng rác

Khôi phục ghi chú nằm trong thùng rác
< Trước / Tiếp theo >

Khôi phục ghi chú nằm trong thùng rác

Khi bạn xóa một ghi chú, ghi chú đó sẽ được chuyển vào thùng rác, nằm ở cuối danh sách sổ tay của bạn. Nếu bạn đổi ý và muốn khôi phục ghi chú, hãy làm theo các bước sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  The new Evernote for Mac

  Bấm chuột phải vào ghi chú mà bạn muốn lấy ra khỏi Thùng rác, sau đó chọn Khôi phục ghi chú.

  Older version of Evernote for Mac

  Bấm chuột phải vào ghi chú mà bạn muốn lấy ra khỏi Thùng rác, sau đó chọn Khôi phục.

 • Windows

  The new Evernote for Windows

  Bấm chuột phải vào ghi chú mà bạn muốn lấy ra khỏi Thùng rác, sau đó chọn Khôi phục ghi chú.

  Older version of Evernote for Windows

  Right-click the note you want to restore from the Trash, then select Restore.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Mở ghi chú mà bạn muốn đưa ra khỏi Thùng rác, hãy nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi nhấn vào Khôi phục ghi chú.

 • Android

  Mở ghi chú mà bạn muốn đưa ra khỏi Thùng rác, hãy nhấn vào nút Thao tác khác (ba dấu chấm), rồi nhấn vào Khôi phục ghi chú.

 • Web

  Vào Thùng rác, mở ghi chú mà bạn muốn khôi phục, bấm vào nút tùy chọn (ba dấu chấm), sau đó bấm vào Khôi phục.

Lưu ý: Bạn không thể khôi phục một sổ tay đã xóa. Khi bạn xóa một sổ tay, toàn bộ ghi chú có trong sổ tay đó sẽ được chuyển vào thùng rác và sổ tay trống sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn khôi phục sổ tay, chỉ cần khôi phục từng ghi chú riêng biệt từng có trong sổ tay đó.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • khôi phục ghi chú
 • khôi phục một ghi chú
 • lấy lại một ghi chú
 • khôi phục sổ tay
 • lấy lại ghi chú