Phím tắt trong Evernote cho Mac

Phím tắt trong Evernote cho Mac
< Trước / Tiếp theo >

Phím tắt trong Evernote cho Mac

Bạn gần như có thể hoàn toàn dùng Evernote bằng bàn phím. Dưới đây là danh sách đầy đủ các phím tắt dùng cho Mac.

Lưu ý: Cột ở giữa có tiêu đề "Phiên bản mới" nghĩa là phiên bản mới của Evernote cho Mac.

Toàn hệ thống

Những phím tắt này sẽ hoạt động trên toàn hệ thống, bất kể bạn đang làm việc trên ứng dụng nào (miễn là Evernote đang chạy). Trong các phiên bản cũ của Evernote, bạn có thể đặt lại những phím tắt này bằng cách chuyển đến Công cụ > Tùy chọn > Phím tắt trên thanh menu.

Hành động Phiên bản mới Phiên bản cũ
Ghi chú nhanh Không có sẵn Ctrl ⌘ N
Cửa sổ ghi chú mới Không có sẵn Ctrl ⌥ ⌘ N
Dán vào Evernote Không có sẵn Ctrl ⌘ V
Tạo clip Theo hình vuông hoặc Cửa sổ Không có sẵn Ctrl ⌘ C
Tìm trong Evernote Không có sẵn Ctrl ⌘ E

Toàn ứng dụng

Những phím tắt này sẽ dùng được khi ứng dụng Evernote đang hoạt động.

Hành động Phiên bản mới Phiên bản cũ
Ghi chú mới ⌘ N ⌘ N
Cuộc trao đổi mới Không có sẵn ⌥ ⇧ ⌘ N
Sổ tay mới ⇧ ⌘ N ⇧ ⌘ N
Thẻ mới Không có sẵn Ctrl ⌘ T
Cửa sổ mới Không có sẵn ⌥ ⌘ N
Tab mới Không có sẵn ⌘ T
Đồng bộ hóa Không có sẵn Ctrl ⌘ S
Đóng cửa sổ ghi chú hiện tại ⌘ W ⌘ W
Lưu Không có sẵn ⌘ S
Xem nhanh tệp đính kèm Không có sẵn ⌘ Y
In ⌘ P ⌘ P
Hiện/ẩn thanh công cụ Không có sẵn ⌥ ⌘ T
Hiện/ẩn menu điều hướng ⌥ ⌘ S ⌥ ⌘ S
Trao đổi công việc Không có sẵn ⌥ ⌘ 0
Ghi chú ⌥ ⌘ 1 ⌥ ⌘ 1
Sổ tay ⌥ ⌘ 2 ⌥ ⌘ 2
Thẻ ⌥ ⌘ 3 ⌥ ⌘ 3
Atlas / Trang chính của doanh nghiệp (chỉ dành cho Evernote Business) Không có sẵn ⌥ ⌘ 4
Atlas (chỉ dành cho Evernote Business) Không có sẵn ⌥ ⌘ 5
Thông báo (Chỉ dành cho Evernote Business) Không có sẵn ⌥ ⌘ 6
Thông báo (Chỉ dành cho Evernote Business) Không có sẵn ⌥ ⌘ 7
Hiện tất cả ghi chú Không có sẵn ⇧ ⌘ A
Chuyển đến thanh tìm kiếm Không có sẵn ⌥ ⌘ F
Chuyển đến sổ tay Không có sẵn ⌘ J
Chuyển đến thẻ Không có sẵn ⇧ ⌘ J
Chọn danh sách ghi chú ⌘ \ ⌘ \
Lùi lại ⌘ [ ⌘ [
Tiến ⌘ ] ⌘ ]
Vào Chế độ Toàn Màn hình Ctrl ⌘ F Ctrl ⌘ F
Chuyển đến lối tắt 1-9 ⌘ 1-9 ⌘ 1-9
Ưu tiên Không có sẵn ⌘ ,
Chuyển đổi người dùng Không có sẵn Ctrl ⌘ A
Ẩn Evernote ⌘ H ⌘ H
Ẩn nội dung khác Không có sẵn ⌥ ⌘ H
Thoát Evernote ⌘ Q ⌘ Q
Tối thiểu hóa ⌘ M ⌘ M
Phóng to ⌘ + Không có sẵn
Thu nhỏ ⌘ - Không có sẵn
Đặt lại chế độ thu phóng ⌘ 0 Không có sẵn

Trình soạn Ghi chú

Những phím tắt này sẽ dùng được khi bạn chỉnh sửa một ghi chú.

Hành động Phiên bản mới Phiên bản cũ
Hoàn tác ⌘ Z ⌘ Z
Làm lại ⇧ ⌘ Z ⇧ ⌘ Z
Cắt ⌘ X ⌘ X
Sao chép ⌘ C ⌘ C
Dán ⌘ V ⌘ V
Dán và khớp kiểu ⇧ ⌘ V ⇧ ⌘ V
Chọn tất cả ⌘ A ⌘ A
Mã hóa văn bản đã chọn ⇧ ⌘ X ⇧ ⌘ X
Tìm kiếm Ghi chú ⌥ ⌘ F ⌥ ⌘ F
Đặt lại Tìm kiếm Không có sẵn ⌘ R
Tìm trong ghi chú ⌘ F ⌘ F
Tìm tiếp ⌘ G ⌘ G
Tìm trước đó ⇧ ⌘ G ⇧ ⌘ G
Hiển thị lỗi chính tả và ngữ pháp Không có sẵn ⌘ :
Đang kiểm tra tài liệu Không có sẵn ⌘ ;
Bắt đầu đọc chính tả fn fn fn fn
Emoji & biểu tượng Ctrl ⌘ Space Ctrl ⌘ Space
Sao chép Liên kết Công khai Không có sẵn ⌘ /
Trình bày Không có sẵn ⌘ ↩
Trình bày trên Màn hình Khác Không có sẵn ⌥ ⌘ ↩
Sửa tiêu đề ghi chú Không có sẵn ⌘ L
Chỉnh sửa Thẻ ⌘ ' ⌘ '
Hiện/ẩn thông tin ghi chú ⇧ ⌘ I ⇧ ⌘ I
Sao chép liên kết ghi chú nội bộ Ctrl ⌥ ⌘ C Ctrl ⌥ ⌘ C
Chuyển vào sổ tay Ctrl ⌘ M Ctrl ⌘ M
Hợp nhất ghi chú ⇧ ⌘ M ⇧ ⌘ M
Hiện màu Không có sẵn ⇧ ⌘ C
Căn trái ⌥ ⌘ { ⌥ ⌘ {
Trung tâm ⌥ ⌘ + ⌥ ⌘ |
Căn phải ⌥ ⌘ } ⌥ ⌘ }
Căn đều ⌥ ⌘ - Không có sẵn
Tăng Mức Thụt lề ⇧ ⌘ ] ⇧ ⌘ ]
Giảm mức thụt lề ⇧ ⌘ [ ⇧ ⌘ [
Bật/tắt danh sách dấu đầu dòng ⇧ ⌘ U ⇧ ⌘ U
Bật/tắt danh sách đánh số ⇧ ⌘ O ⇧ ⌘ O
Hiện/ẩn danh sách kiểm tra ⇧ ⌘ C Không có sẵn
Tăng cấp danh sách Tab Tab
Giảm cấp danh sách ⇧ Tab ⇧ Tab
Chèn Bảng Không có sẵn ⇧ ⌘ L
Thêm liên kết ⌘ K ⌘ K
Chỉnh sửa liên kết ⌘ K ⌘ K
Xóa liên kết ⇧ ⌘ K ⇧ ⌘ K
Đậm ⌘ B ⌘ B
Nghiêng ⌘ I ⌘ I
Gạch dưới ⌘ U ⌘ U
Gạch ngang chữ Ctrl ⌘ K Ctrl ⌘ K
Tô sáng Ctrl ⌘ H Ctrl ⌘ H
Chỉ số trên Ctrl ⌘ + Ctrl ⌘ +
Chỉ số dưới Ctrl ⌘ - Ctrl ⌘ -
Chèn việc cần làm Không có sẵn ⇧ ⌘ T
Chèn dòng phân cách ⇧ ⌘ H ⇧ ⌘ H
Chèn ngày tháng ⇧ ⌘ D ⇧ ⌘ D
Chèn giờ ⌥ ⇧ ⌘ D ⌥ ⇧ ⌘ D
Đơn giản hóa Định dạng ⇧ ⌘ F ⇧ ⌘ F

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

  • phím tắt
  • lối tắt
  • phím nóng
  • phím nóng
  • phím nóng
  • phím nóng