Chia sẻ một bản sao của ghi chú qua email

Chia sẻ một bản sao của ghi chú qua email
< Trước / Tiếp theo >

Chia sẻ một bản sao của ghi chú qua email

Khi chia sẻ bản sao của ghi chú qua email, bạn đang gửi đi phiên bản của ghi chú đó tại thời điểm được chia sẻ. Nếu sau đó bạn thay đổi nội dung của ghi chú thì những người được chia sẻ ghi chú trước đó sẽ không thấy được phần nội dung đã thay đổi. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn để chia sẻ bản sao của ghi chú qua email.

Lưu ý: Bạn phải sử dụng Evernote Premium, Personal, Professional hoặc Teams mới có thể chia sẻ bản sao của ghi chú qua email. Những cách chia sẻ khác mà mọi khách hàng đều có thể sử dụng bao gồm chia sẻ ghi chú bên trong Evernote hoặc chia sẻ ghi chú bằng liên kết công khai.

 • Mac

  Phiên bản mới của Evernote cho Mac

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Gửi bản sao qua email.
  4. Nhập địa chỉ email của người nhận và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  5. Bấm vào Gửi.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac

  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn chia sẻ.
  2. Chọn Chia sẻ ghi chú.
  3. Bấm vào nút Tùy chọn chia sẻ khác, rồi chọn Gửi bản sao qua email…
  4. Nhập ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ) và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  5. Bấm vào Gửi.
 • Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho Windows

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Bấm vào nút Chia sẻ màu xanh lục.
  3. Bấm vào Gửi bản sao qua email.
  4. Nhập địa chỉ email của người nhận và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  5. Bấm vào Gửi.

  Phiên bản cũ của Evernote cho Windows

  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn chia sẻ.
  2. Chọn Chia sẻ > Gửi bản sao.
  3. Enter at least one email address (or select at least one contact) and include an optional message.
  4. Bấm vào Gửi.
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào nút Chia sẻ ghi chú (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  3. Nhấn vào Tùy chọn chia sẻ khác, rồi chọn Gửi bản sao của ghi chú qua email.
  4. Nhập ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ).
  5. Nhấn vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này không có trong phiên bản mới của Evernote cho iOS.

 • Android

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm), rồi nhấn Chia sẻ.
  3. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm) trên màn hình tiếp theo và chọn Gửi bản sao của ghi chú qua email.
  4. Enter at least one email address (or select at least one contact).
  5. Nhấn vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này không có trong phiên bản mới của Evernote cho Android.

 • Web

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Bấm vào mũi tên xuống nằm trên nút Chia sẻ.
  3. Chọn Email.
  4. Enter at least one email address (or select at least one contact) and include an optional message.
  5. Bấm vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • email
 • gửi ghi chú qua email
 • địa chỉ email
 • email
 • chia sẻ ghi chú
 • chia sẻ ghi chú qua email
 • chia sẻ qua email
 • chia sẻ ghi chú