Chia sẻ ghi chú qua email

Chia sẻ ghi chú qua email
< Trước / Tiếp theo >

Chia sẻ ghi chú qua email

Khi chia sẻ ghi chú qua email, bạn đang gửi đi phiên bản của ghi chú đó tại thời điểm được chia sẻ. Nếu sau đó bạn thay đổi nội dung của ghi chú thì những người được chia sẻ ghi chú trước đó sẽ không thấy được phần nội dung đã thay đổi. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây tương ứng với hệ điều hành của bạn để chia sẻ ghi chú qua email.

 • Mac

  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn chia sẻ.
  2. Chọn Chia sẻ ghi chú.
  3. Nhấp vào nút Tùy chọn chia sẻ khác, rồi chọn Gửi bản sao qua email…
  4. Nhập vào ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ) và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  5. Bấm vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote cho Mac.

 • Windows

  1. Bấm chuột phải vào ghi chú bạn muốn chia sẻ.
  2. Chọn Chia sẻ > Gửi bản sao.
  3. Nhập vào ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ) và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  4. Bấm vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote cho Windows.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào nút Chia sẻ ghi chú (hình bóng có biểu tượng dấu cộng).
  3. Nhấn vào Tùy chọn chia sẻ khác, rồi chọn Gửi bản sao của ghi chú qua email.
  4. Nhập vào ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ).
  5. Nhấn vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này không có trong phiên bản mới của Evernote cho iOS.

 • Android

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm), rồi nhấn Chia sẻ.
  3. Nhấn vào nút menu (ba dấu chấm) trên màn hình tiếp theo và chọn Gửi bản sao của ghi chú qua email.
  4. Nhập vào ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ).
  5. Nhấn vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này không có trong phiên bản mới của Evernote cho Android.

 • Web

  1. Mở ghi chú mà bạn muốn chia sẻ.
  2. Bấm vào mũi tên xuống nằm trên nút Chia sẻ.
  3. Chọn Email.
  4. Nhập vào ít nhất một địa chỉ email (hoặc chọn ít nhất một mục liên hệ) và soạn tin nhắn gửi kèm (không bắt buộc).
  5. Bấm vào Gửi.

  Lưu ý: Tính năng này hiện chưa có trong phiên bản mới của Evernote Web.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • email
 • gửi ghi chú qua email
 • địa chỉ email
 • email
 • chia sẻ ghi chú
 • chia sẻ ghi chú qua email
 • chia sẻ qua email
 • chia sẻ ghi chú