Thêm tiện ích Evernote vào màn hình chính trên thiết bị Android của bạn

Thêm tiện ích Evernote vào màn hình chính trên thiết bị Android của bạn
< Trước / Tiếp theo >

Thêm tiện ích Evernote vào màn hình chính trên thiết bị Android của bạn

Tiện ích Evernote giúp bạn tạo ghi chú nhanh chóng hơn nhờ khả năng khởi động Evernote từ bất cứ đâu trên màn hình chính. Ứng dụng Evernote cho Android cung cấp những loại tiện ích sau đây:

 • Thanh tác vụ
 • Tiện ích một tác vụ
 • Tiện ích danh sách ghi chú
 • Tiện ích danh sách lối tắt
 • Tiện ích danh sách nhiệm vụ

Thêm tiện ích vào màn hình chính

Tiện ích danh sách

Có thể thêm tiện ích vào màn hình chính sau khi cài đặt ứng dụng Evernote trên thiết bị Android. Không cần phải tải riêng tiện ích này. Để thêm tiện ích vào màn hình chính, hãy làm theo những bước sau đây:

 1. Nhấn giữ vào một khoảng trống trên màn hình chính.
 2. Nhấn Tiện ích.
 3. Duyệt tìm tiện ích Evernote.
 4. Nhấn và giữ tiện ích bạn chọn và kéo nó vào màn hình chính.

Tuỳ chỉnh tiện ích

Màn hình

Để tuỳ chỉnh tiện ích, nhấn vào biểu tượng Evernote ở góc trên cùng bên phải.

 • Đối với tiện ích tác vụ, bạn có thể chọn một hoặc nhiều tác vụ, chẳng hạn như camera, ghi chú đơn giản, âm thanh hoặc một thao tác khác.
 • Đối với tiện ích danh sách, bạn có thể chọn ghi chú, nhiệm vụ hoặc lối tắt.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • android
 • tiện ích android
 • tạo nội dung từ màn hình khóa
 • màn hình khóa
 • màn hình đã khóa
 • ghi chú nhanh
 • tiện ích