Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc

Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc
< Trước / Tiếp theo >

Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc

Tính năng Trao đổi công việc giúp bạn trao đổi và làm việc cùng người khác mà không phải rời khỏi Evernote. Bạn có thể chia sẻ ghi chú, sổ tay và trao đổi ý tưởng với bất kỳ ai, bất kể họ có sử dụng Evernote hay không.

Sau khi bạn chia sẻ ghi chú với nhóm của mình, bạn sẽ thấy được ai đang xem hoặc chỉnh sửa ghi chú đó và trao đổi với họ.

 

3 bước để bắt đầu một cuộc Trao đổi công việc:

Nhãn của Bước 1

Tạo một cuộc Trao đổi công việc mới

 
 
Ảnh chụp màn hình biểu tượng Trao đổi công việc trên iOS

Bắt đầu Trao đổi công việc với một hoặc nhiều người.

1. Tìm và chọn nút Trao đổi công việc trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn:

 • Mac và Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho MacWindows: Chọn Trao đổi công việc trong menu điều hướng, rồi nhấp vào nút Cuộc trao đổi mới (hình cây viết chì trong một hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac và Windows: Chọn Cuộc trao đổi mới trên thanh công cụ của Evernote.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Phiên bản mới của Evernote cho iOS: Nhấn vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu, nhấn vào Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút Cuộc trao đổi mới (hình cây viết chì trong một hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS: Chuyển đến tab Tài khoản, nhấn vào Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút dấu cộng màu xanh lục (+).

 • Android

  Phiên bản mới của Evernote cho Android: Nhấn vào biểu tượng ba dòng kẻ nằm ở góc dưới cùng bên trái để mở menu, nhấn Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút Cuộc trao đổi mới (cây bút chì trong hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android: Chọn Trao đổi công việc trong menu điều hướng, rồi nhấn vào Cuộc trao đổi mới.

 • Web

  Chọn nút Trao đổi công việc (bong bóng trò chuyện có một mũi tên), rồi bấm vào nút Trao đổi công việc ở phần bên phải phía trên của danh sách trao đổi.

  Lưu ý: Chỉ có trong phiên bản cũ của Evernote Web. Evernote Web mới không hỗ trợ tính năng Trao đổi công việc.

2. Nhập địa chỉ email của một hoặc nhiều người nhận, rồi chọn hoặc nhấn vào Gửi.

 
 

Nhãn của bước 2

Chia sẻ ghi chú trong tính năng Trao đổi công việc

 
 
Ảnh chụp màn hình chia sẻ trong tính năng Trao đổi công việc

Để chia sẻ một ghi chú riêng biệt trong chế độ Trao đổi công việc:

 1. Chọn một ghi chú trong danh sách ghi chú.
 2. Chọn Chia sẻ (Mac và Windows) hoặc nhấn vào nút Chia sẻ (Android, iPhone, iPad và iPod touch).
 3. Chọn Mời ai đó (Phiên bản mới của Evernote cho iOS và Android), rồi đặt cấp độ quyền truy cập là "Có thể chỉnh sửa và mời", "Có thể chỉnh sửa" hoặc "Có thể xem".
 4. Bạn phải chọn ít nhất một người nhận, nhập nội dung tin nhắn, sau đó bấm chuột hoặc nhấn vào Gửi.
 
 

Nhãn của bước 3

Xem ai đang xem ghi chú bạn chia sẻ

 
 
Hiện diện trong tính năng Trao đổi công việc

Một khi bạn chia sẻ ghi chú, bạn có thể xem ai đang xem hoặc chỉnh sửa ghi chú đó vào bất kỳ lúc nào. 

 

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • trao đổi
 • cộng tác
 • chỉnh sửa và mời
 • cấp phép
 • gửi tin nhắn trao đổi
 • gửi tin nhắn
 • chia sẻ ghi chú
 • chia sẻ ghi chú
 • xem và chỉnh sửa
 • trao đổi công việc