Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc

Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc
< Trước / Tiếp theo >

Hướng dẫn nhanh về tính năng Trao đổi công việc

Tính năng Trao đổi công việc giúp bạn trao đổi và làm việc cùng người khác mà không phải rời khỏi Evernote. Bạn có thể chia sẻ ý tưởng với bất kỳ ai, bất kể họ có sử dụng Evernote hay không.

Gửi tin nhắn Trao đổi công việc

Bắt đầu Trao đổi công việc với một hoặc nhiều người.

 • Mac và Windows

  Phiên bản mới của Evernote cho MacWindows: Chọn Trao đổi công việc trong menu điều hướng, rồi bấm vào nút Cuộc trao đổi mới (hình cây viết chì trong một hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho Mac và Windows: Chọn Cuộc trao đổi mới trên thanh công cụ của Evernote.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Phiên bản mới của Evernote cho iOS: Nhấn vào ba đường kẻ ở góc dưới bên trái để mở menu, nhấn vào Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút Cuộc trao đổi mới (hình cây viết chì trong một hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho iOS: Chuyển đến tab Tài khoản, nhấn vào Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút dấu cộng màu xanh lục (+).

 • Android

  Phiên bản mới của Evernote cho Android: Nhấn vào biểu tượng ba dòng kẻ nằm ở góc dưới cùng bên trái để mở menu, nhấn Trao đổi công việc, rồi nhấn vào nút Cuộc trao đổi mới (cây bút chì trong hình vuông).

  Phiên bản cũ của Evernote cho Android: Chọn Trao đổi công việc trong menu điều hướng, rồi nhấn vào Cuộc trao đổi mới.

 • Web

  Chọn nút Trao đổi công việc (bong bóng trò chuyện có một mũi tên), rồi bấm vào nút Trao đổi công việc ở phần bên phải phía trên của danh sách trao đổi.

  Lưu ý: Chỉ có trong phiên bản cũ của Evernote Web. Evernote Web mới không hỗ trợ tính năng Trao đổi công việc.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • trao đổi
 • cộng tác
 • chỉnh sửa và mời
 • cấp phép
 • gửi tin nhắn trao đổi
 • gửi tin nhắn
 • chia sẻ ghi chú
 • chia sẻ ghi chú
 • xem và chỉnh sửa
 • trao đổi công việc