Ngừng hỗ trợ Evernote trên các thiết bị của Amazon

Ngừng hỗ trợ Evernote trên các thiết bị của Amazon
< Trước / Tiếp theo >

Ngừng hỗ trợ Evernote trên các thiết bị của Amazon

Chúng tôi đã xóa ứng dụng Evernote khỏi Amazon Appstore vào ngày 23 tháng 6 năm 2021. Khách hàng đã cài đặt Evernote trên thiết bị Amazon vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng nhưng sẽ không thể tải hoặc cập nhật ứng dụng.

Ngoài ra, các thuê bao Evernote được thanh toán qua hệ thống thanh toán của Amazon sẽ không còn hoạt động nữa.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao Evernote không còn trên Amazon Appstore nữa?

Năm 2015, chúng tôi đã thông báo là sẽ không tiếp tục phát triển Evernote cho các thiết bị của Amazon nữa. Chúng tôi đang tập trung nỗ lực để đầu tư phát triển tính năng và chức năng mới cho ứng dụng cốt lõi của mình và hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng để xóa Evernote khỏi Amazone Appstore. Ứng dụng cốt lõi của chúng tôi gồm có:

Những ứng dụng này có nhiều bản cập nhật và tính năng hơn là Evernote cho Amazon.

Liệu tôi có thể tiếp tục sử dụng Evernote trên thiết bị Amazon của mình không?

Được. Khách hàng hiện tại đang sử dụng Evernote trên thiết bị Amazon vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng. Mặc dù chúng tôi không có kế hoạch ngừng hẳn ứng dụng này, một số tính năng hoặc chức năng hiện tại có thể sẽ không hoạt động nữa sau lần cập nhật hệ điều hành tiếp theo. Sau khi bạn cập nhật hệ điều hành, sẽ không có cách nào để cài đặt một phiên bản Evernote được hỗ trợ nữa và cũng không thể tải lại ứng dụng về thiết bị Amazon của bạn.

Chuyện gì xảy ra đối với các ghi chú của tôi nếu tôi bắt đầu sử dụng Evernote trên một thiết bị khác?

Ghi chú và sổ tay được đồng bộ hóa lên tài khoản Evernote của bạn. Bạn có thể kiểm tra xem nội dung đã được đồng bộ hóa hay chưa bằng cách đăng nhập vào tài khoản Evernote bằng bất kỳ ứng dụng nào mà chúng tôi có hỗ trợ để xem ghi chú.

Trước đây tôi có đăng ký một thuê bao thông qua Amazon. Làm thế nào để đăng ký lại?

 

LANGUAGES_PRODUCT