Xóa dữ liệu Evernote khỏi thiết bị Mac hoặc Windows

Xóa dữ liệu Evernote khỏi thiết bị Mac hoặc Windows
< Trước / Tiếp theo >

Xóa dữ liệu Evernote khỏi thiết bị Mac hoặc Windows

Khi bạn đăng xuất khỏi ứng dụng Evernote mới cho MacEvernote mới cho Windows, bạn sẽ được hỏi có muốn lưu dữ liệu Evernote của bạn vào thiết bị bạn dùng không. Đây là lựa chọn theo mặc định, cho phép bạn dễ dàng truy cập dữ liệu về sau khi bạn đăng nhập mà không phải đồng bộ hóa lại toàn bộ tài khoản mỗi lần đăng nhập.

Có một số tình huống mà bạn nên hoặc cần phải xóa dữ liệu lưu trên thiết bị của bạn. Để làm thế, hãy làm theo những bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo ghi chú đã được đồng bộ hóa.

  1. Thoát khỏi Evernote.
  2. Mở Finder.
  3. Trong thanh menu, chọn Go > Go To Folder....
  4. Dán ~/Library/Application Support/ vào trường văn bản và bấm vào Go. Nếu bạn không tìm thấy thư mục này, hãy thử: ~/Library/Containers/com.evernote.Evernote/Data/Library/Application Support/.
  5. Xóa thư mục "Evernote".
  6. Mở Evernote và đăng nhập.

  Nếu bạn thấy lời nhắc của macOS nói rằng Evernote cần có quyền truy cập ứng dụng Keychain Access, hãy nhập mật khẩu quản trị trên máy Mac của bạn (là mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào máy tính), rồi bấm Luôn cho phép. Evernote cần có quyền truy cập Keychain Acess trên máy Mac của bạn để lưu thông tin đăng nhập của Evernote vào đó. Evernote chỉ có thể truy cập những mục Keychain Access của chính mình chứ không thể truy cập thông tin đăng nhập khác có trong ứng dụng đó.

 • Windows

  Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo ghi chú đã được đồng bộ hóa.

  1. Nhấn Ctrl + Shift + Esc trên bàn phím để mở trình quản lý nhiệm vụ.
  2. Chọn Chi tiết khácđể xem những tiến trình chạy trong nền.
  3. Chọn những tiến trình có chứa "Evernote" trong phần tên, rồi kết thúc những tiến trình đó.
  4. Mở Windows Explorer.
  5. Dán %appdata% vào đề mục của cửa sổ rồi bấm Enter.
  6. Xóa thư mục "Evernote".
  7. Mở Evernote và đăng nhập.

LANGUAGES_PRODUCT