Gắn cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ

Gắn cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ
< Trước / Tiếp theo >

Gắn cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ

Bạn có thể thêm cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ để phân biệt nhiệm vụ đó với những nhiệm vụ khác trong danh sách việc cần làm. Cờ đánh dấu không kèm theo ngày tháng hoặc giờ; công cụ này chỉ đơn giản là một dấu hiệu trực quan mà bạn có thể dùng để đặt thứ tự ưu tiên hoặc thu hút sự chú ý cho một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ có gắn cờ đánh dấu sẽ có một biểu tượng lá cờ nhỏ nằm cạnh.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Gắn cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ

Để gắn cờ đánh dấu cho một nhiệm vụ, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút gắn cờ nằm ở bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Để xóa cờ đánh dấu, hãy bấm vào nút có biểu tượng lá cờ một lần nữa.

 • Windows

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút gắn cờ đánh dấu nằm ở bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Để xóa cờ đánh dấu, bấm vào nút có biểu tượng lá cờ một lần nữa.

 • iOS

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào nút có biểu tượng lá cờ trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Để xóa cờ đánh dấu, hãy nhấn vào nút có biểu tượng lá cờ thêm một lần nữa.

 • Android

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào nút có biểu tượng lá cờ trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Để xóa cờ đánh dấu, hãy nhấn vào nút có biểu tượng lá cờ thêm một lần nữa.

 • Web

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút gắn cờ nằm ở bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Để xóa cờ đánh dấu, hãy bấm vào nút có biểu tượng lá cờ một lần nữa.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Nhiệm vụ.

Tôi có thể thay đổi màu của cờ đánh dấu không?

Không. Hiện tại, cờ đánh dấu chỉ có màu đỏ.

Chuyện gì xảy ra cho cờ đánh dấu của tôi nếu tôi hủy gói thuê bao?

Nhiệm vụ của bạn sẽ vẫn giữ lại mọi cờ đánh dấu đã gắn trước khi bạn hủy gói thuê bao. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể gắn cờ đánh dấu cho nhiệm vụ mới hoặc hiện tại.

LANGUAGES_PRODUCT