Thêm lời nhắc cho một nhiệm vụ

Thêm lời nhắc cho một nhiệm vụ
< Trước / Tiếp theo >

Thêm lời nhắc cho một nhiệm vụ

Lời nhắc của nhiệm vụ cho phép bạn đặt một ngày hoặc giờ để nhận một thông báo nhắc. Bạn có thể thêm đến 5 thông báo nhắc cho mỗi một nhiệm vụ. Khi bạn thêm một lời nhắc cho một nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được một thông báo trong ứng dụng vào ngày và giờ đã chỉ định (nếu bạn bật thông báo).

Những nhiệm vụ có lời nhắc sẽ có một biểu tượng chiếc chuông nhỏ nằm cạnh bên.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Thêm lời nhắc cho nhiệm vụ

Để thêm lời nhắc cho một nhiệm vụ, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào hình chiếc chuông có dấu cộng ở bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày và giờ tùy thích.

 • Windows

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào hình chiếc chuông có dấu cộng ở bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày và giờ tùy thích.

 • iOS

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào hình chiếc chuông có dấu cộng trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc nhấn vào Chọn giờ để chọn ngày và giờ tùy thích.

 • Android

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào hình chiếc chuông có dấu cộng trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc nhấn vào Chọn giờ để chọn ngày và giờ tùy thích.

 • Web

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào hình chiếc chuông có dấu cộng. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày và giờ tùy thích.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Nhiệm vụ.

Ngày đến hạn khác với lời nhắc của nhiệm vụ như thế nào?

Ngày đến hạn là ngày mà nhiệm vụ đó phải hoàn thành. Tùy thuộc vào nhiệm vụ mà ngày đến hạn và ngày nhận lời nhắc của nhiệm vụ có thể trùng nhau hoặc không. Sau đây là ví dụ về những trường hợp bạn có thể sử dụng một trong hai tính năng này hoặc là cả hai:

 • Nhiệm vụ "Hoàn thành tờ khai hoàn thuế" của bạn có ngày đến hạn là 15/04. Bạn nên đặt một hoặc nhiều lời nhắc nhiệm vụ trước ngày này để có thể hoàn thành nhiệm vụ này đúng hạn.
 • Nhiệm vụ "Gọi điện hỏi thăm mẹ" có thể không cần ngày đến hạn, tuy nhiên bạn có thể thêm lời nhắc để báo cho bạn biết khi nào cần hoàn thành nhiệm vụ này.
 • Nhiệm vụ "Hoàn thành nội dung chương một" có ngày đến hạn vào tuần sau, tuy nhiên, bạn không cần lời nhắc bạn viết nội dung (hoặc cũng có thể là có!).

Tôi có thể thêm nhiều lời nhắc cho một nhiệm vụ không?

Có. Mỗi nhiệm vụ có thể có đến 5 lời nhắc.

Tôi có thể thêm một lời nhắc lặp lại cho một nhiệm vụ không?

Không. Hiện tại lời nhắc lặp lại chưa được hỗ trợ.

Tại sao tôi không nhận được thông báo về lời nhắc của tôi?

Bạn phải bật thông báo cho Evernote để nhận được thông báo về lời nhắc cho nhiệm vụ. Để tìm hiểu cách, hãy xem Bật thông báo cho Evernote.

Chuyện gì xảy ra cho lời nhắc nhiệm vụ nếu tôi hủy gói thuê bao?

Nhiệm vụ của bạn sẽ vẫn giữ lại mọi lời nhắc đã thêm trước khi bạn hủy gói thuê bao, và bạn sẽ nhận được thông báo về những lời nhắc đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thêm hoặc chỉnh sửa lời nhắc cho những nhiệm vụ mới hoặc đang có.

LANGUAGES_PRODUCT