Đặt ngày đến hạn cho một nhiệm vụ

Đặt ngày đến hạn cho một nhiệm vụ
< Trước / Tiếp theo >

Đặt ngày đến hạn cho một nhiệm vụ

Ngày đến hạn cho phép bạn đặt ngày hoặc giờ tùy ý, hoặc một thời điểm định sẵn (chẳng hạn như "hôm nay" hoặc "ngày mai") để xác định ngày đến hạn của một nhiệm vụ. Việc đặt ngày đến hạn không giống như việc thêm lời nhắc cho nhiệm vụ và bạn sẽ không nhận được thông báo. Mỗi nhiệm vụ chỉ có thể có một ngày đến hạn và khi quá ngày này, nhiệm vụ sẽ trở thành quá hạn.

Nhiệm vụ có ngày đến hạn sẽ cho thấy ngày đến hạn ngay cạnh.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Đặt ngày đến hạn

Để đặt ngày đến hạn cho một nhiệm vụ, hãy làm theo các bước sau cho hệ điều hành của bạn.

 • Mac

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút lịch nằm bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày. Bạn cũng có thể chọn múi giờ và giờ, nếu muốn.

 • Windows

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút lịch nằm bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày. Bạn cũng có thể chọn múi giờ và giờ.

 • iOS

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để hiển thị trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào nút mang biểu tượng tờ lịch có dấu cộng trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc nhấn vào Chọn ngày để chọn một ngày cụ thể. Bạn cũng có thể chọn múi giờ và giờ, nếu muốn.

 • Android

  Nhấn vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để bật trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó nhấn vào nút mang biểu tượng tờ lịch có dấu cộng trên thanh công cụ phía trên bàn phím. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc nhấn vào Chọn ngày để chọn một ngày cụ thể. Bạn cũng có thể chọn múi giờ và giờ, nếu muốn.

 • Web

  Bấm vào bất cứ đâu trong phần tiêu đề của một nhiệm vụ để hiển thị trình chỉnh sửa nhiệm vụ, sau đó bấm vào nút lịch nằm bên phải của tiêu đề nhiệm vụ. Chọn một thời điểm định sẵn hoặc bấm vào ngày trên lịch để chọn ngày. Bạn cũng có thể chọn múi giờ và giờ.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Nhiệm vụ.

Ngày đến hạn khác với lời nhắc của nhiệm vụ như thế nào?

Ngày đến hạn là ngày mà nhiệm vụ đó phải hoàn thành. Tùy thuộc vào nhiệm vụ mà ngày đến hạn và ngày nhận lời nhắc của nhiệm vụ có thể trùng nhau hoặc không. Sau đây là ví dụ về những trường hợp bạn có thể sử dụng một trong hai tính năng này hoặc là cả hai:

 • Nhiệm vụ "Hoàn thành tờ khai hoàn thuế" của bạn đến hạn ngày 15/04. Bạn nên đặt một hoặc nhiều lời nhắc nhiệm vụ trước ngày này để có thể hoàn thành nhiệm vụ này đúng hạn.
 • Nhiệm vụ "Gọi điện hỏi thăm mẹ" có thể không cần ngày đến hạn, tuy nhiên bạn có thể thêm lời nhắc để báo cho bạn biết khi nào cần hoàn thành nhiệm vụ này.
 • Nhiệm vụ "Hoàn thành nội dung chương một" đến hạn vào tuần sau, tuy nhiên, bạn không cần lời nhắc bạn viết nội dung (hoặc cũng có thể là có!).

Tại sao tôi không nhận được lời nhắc cho ngày đến hạn sắp tới hoặc đã qua?

Ngày đến hạn không gửi đi thông báo. Để nhận thông báo, hãy thêm lời nhắc vào ngày và giờ mà bạn muốn nhận thông báo. Bạn có thể thêm tối đa năm lời nhắc cho một nhiệm vụ.

Chuyện gì xảy ra cho những ngày đến hạn của tôi nếu tôi hủy gói thuê bao?

Nhiệm vụ của bạn sẽ giữ lại mọi ngày đến hạn đã đặt trước khi bạn hủy gói thuê bao của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thêm hoặc chỉnh sửa ngày đến hạn cho nhiệm vụ mới hoặc hiện tại.

LANGUAGES_PRODUCT