Xem mọi nhiệm vụ tại cùng một nơi

Xem mọi nhiệm vụ tại cùng một nơi
< Trước / Tiếp theo >

Xem mọi nhiệm vụ tại cùng một nơi

Chế độ xem Nhiệm vụ trên máy tính và di động

Do thế mạnh của Evernote là khả năng cho phép bạn tạo nhiệm vụ trong ghi chú, nên có thể sẽ làm phát sinh hàng tá nhiệm vụ nằm trong hàng tá ghi chú. Chúng tôi thiết kế chế độ xem Nhiệm vụ (nằm trong menu điều hướng) để bạn có thể thấy mọi nhiệm vụ có trong tài khoản của mình, bất kể bạn đang sử dụng ghi chú nào. Mọi thay đổi đối với một nhiệm vụ, cho dù được thực hiện trong ghi chú hay trong chế độ xem Nhiệm vụ, sẽ được cập nhật khắp nơi.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tìm hiểu thêm về nhiệm vụ?

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về Nhiệm vụ.

Tôi có thể xóa Nhiệm vụ khỏi menu điều hướng hay không?

Không.

Tôi có thể cài đặt để ứng dụng mở ngay chế độ xem Nhiệm vụ khi khởi động không?

Không.

Chuyện gì sẽ xảy ra với chế độ xem Nhiệm vụ nếu tôi hủy gói thuê bao của mình?

Bạn sẽ vẫn thấy Nhiệm vụ nằm trong menu điều hướng, tuy nhiên nếu bấm vào nút này thì bạn sẽ nhận được lời nhắc đăng ký thuê bao Evernote.

LANGUAGES_PRODUCT