Thông tin tổng quan về nhiệm vụ

Thông tin tổng quan về nhiệm vụ
< Trước / Tiếp theo >

Thông tin tổng quan về nhiệm vụ

Chế độ xem Nhiệm vụ trên máy tính và di động

Nhiệm vụ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa việc cần làm và thông tin cần thiết để hoàn thành những việc đó.

  • Thêm bối cảnh cho việc cần làm. Lưu nhiệm vụ của bạn cùng những thông tin liên quan trong ghi chú, bao gồm bản trích trang web, hình ảnh, tài liệu và tệp âm thanh.
  • Quản lý nhiệm vụ. Thêm và đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ tại một vị trí trung tâm bằng chế độ xem Nhiệm vụ hoặc trong ghi chú của bạn. Nội dung thay đổi tại nơi này sẽ tự động được đồng bộ hóa đến những nơi khác.
  • Dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên. Khác với danh sách kiểm tra tiêu chuẩn, bạn có thể đặt ngày đến hạn, thêm lời nhắc và gắn cờ đánh dấu cho mỗi nhiệm vụ để không bỏ sót bất cứ việc gì.

Một số tính năng của Nhiệm vụ chỉ có sẵn trong một số gói thuê bao Evernote. Tìm hiểu thêm >>

Tạo nhiệm vụ

Tạo nhiệm vụ trong Evernote để theo dõi danh sách việc cần làm và hành động cần thực hiện. Nhiệm vụ được lưu cùng ý tưởng dự án, ghi chú cuộc họp và tài liệu quan trọng để bạn hiểu được bối cảnh. Bạn cũng có thể lưu những nhiệm vụ linh tinh và không có thứ tự trong ghi chú nhiệm vụ mặc định để thực hiện hoặc sắp xếp lại sau. Xem bài viết Tạo nhiệm vụ để bắt đầu.

Ghi chú nhiệm vụ mặc định

Ghi chú là thành phần cốt lõi của Evernote nên việc nhiệm vụ được lưu trong phần nội dung chính của ghi chú là điều hiển nhiên. Bạn có thể thêm nhiệm vụ vào ghi chú mới hoặc ghi chú có sẵn, hay cũng có thể sử dụng ghi chú nhiệm vụ mặc định.

Biểu tượng ghi chú nhiệm vụ mặc định (một ghi chú có biểu tượng ngôi sao)

Bạn có thể lưu nhiệm vụ chưa được sắp xếp, nhiệm vụ linh tinh không biết nên đưa vào ghi chú nào hoặc nhiệm vụ được tạo ở bên ngoài bằng nút tạo vào ghi chú nhiệm vụ mặc định. Ghi chú nhiệm vụ mặc định nằm trong sổ tay mặc định và có tiêu đề ban đầu là "Những việc cần làm".

Bạn có thể thao tác với ghi chú này như những ghi chú khác trong tài khoản – thay đổi tiêu đề, di chuyển vào sổ tay khác, chia sẻ v.v.

Bạn có thể phân biệt ghi chú nhiệm vụ mặc định trong danh sách ghi chú hoặc trong chế độ xem Nhiệm vụ nhờ biểu tượng ghi chú có dấu sao nằm cạnh tiêu đề của ghi chú.

Để thay đổi ghi chú nhiệm vụ mặc định, hãy mở chế độ xem Nhiệm vụ, bấm vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải, bấm vào Ghi chú nhiệm vụ mặc định..., sau đó chọn ghi chú mới. Bạn không thể chọn một ghi chú do người khác tạo rồi chia sẻ với bạn.

Những tính năng nâng cao của nhiệm vụ

Mặc dù mọi khách hàng đều có thể tạo nhiệm vụ và đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ, một số khách hàng có thể sử dụng thêm những tính năng nâng cao của nhiệm vụ tùy theo gói thuê bao. Những tính năng nâng cao gồm có:

Lưu ý: Những tính năng này chỉ có sẵn cho khách hàng sử dụng thuê bao Evernote Personal, Professional và Teams.

Câu hỏi thường gặp

Nhiệm vụ khác với danh sách kiểm tra và hộp kiểm như thế nào?

Tính năng Nhiệm vụ cho bạn khả năng kiểm soát mới, ở cấp độ nhiệm vụ để giúp bạn hoàn thành danh sách những việc cần làm. Chúng tôi tin rằng mỗi tính năng sẽ hữu ích trong một trường hợp sử dụng cụ thể. Nhiệm vụ thường là những việc cần thực hiện và có một bộ những thao tác riêng (lời nhắc, cờ đánh dấu, v.v.). Danh sách kiểm tra có thể có việc cần thực hiện hoặc không; ví dụ: danh sách kiểm tra là danh sách hàng tạp hóa cần mua. Nhiệm vụ có thể là "Đến cửa hàng tạp hóa", còn danh sách kiểm tra bao gồm trứng, sữa và chuối. Hộp kiểm có thể dùng trong nhiều trường hợp, có thể được đặt ở bất cứ đâu trong ghi chú (ngay cả trong dòng văn bản) và thường được dùng để theo dõi thói quen.

Làm thế nào để tìm hoặc lọc ghi chú có chứa nhiệm vụ?

Bạn có thể dùng cú pháp tìm kiếmcontains:task, contains:taskCompleted, hoặc contains:taskNotCompleted, hoặc có thể lọc danh sách ghi chú bằng bộ lọc "Contains".

Chuyện gì sẽ xảy ra với những nhiệm vụ của tôi nếu tôi hủy hoặc thay đổi gói thuê bao của mình?

Bạn vẫn có thể tạo và hoàn thành nhiệm vụ, kể cả nhận thông báo từ lời nhắc của nhiệm vụ được đặt trước khi bạn thay đổi gói thuê bao. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể chỉnh sửa thông tin của nhiệm vụ (ngoại trừ tiêu đề), bao gồm ngày đến hạn, lời nhắc hoặc cờ đánh dấu và bạn cũng không thể sử dụng chế độ xem Nhiệm vụ được nữa.

Tôi có thể sử dụng nhiệm vụ mà không đăng ký thuê bao Evernote không?

Được. Mọi khách hàng đều có thể tạo và hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần phải mua gói thuê bao nếu cần sử dụng một số tính năng nâng cao của nhiệm vụ, chẳng hạn như xem mọi nhiệm vụ qua một chế độ xem trung tâm là Nhiệm vụ, đặt ngày đến hạn hoặc thêm lời nhắc cho nhiệm vụ.

LANGUAGES_PRODUCT