Chuyển giữa các ghi chú bằng đường liên kết ngược

Chuyển giữa các ghi chú bằng đường liên kết ngược
< Trước / Tiếp theo >

Chuyển giữa các ghi chú bằng đường liên kết ngược

 

Đường liên kết ngược cho phép bạn xem và chuyển đến bất kỳ ghi chú nào có liên kết với ghi chú bạn hiện đang xem – giúp bạn dễ dàng tham chiếu chéo đến nội dung liên quan và dễ dàng làm việc trên nhiều ghi chú.

Bạn có thể xem danh sách các đường liên kết ngược trong phần nội dung chính của ghi chú bạn đang xem để biết ghi chú này được liên kết đến những đâu. Bạn sẽ chỉ thấy đường liên kết ngược đến các ghi chú mà bạn có quyền truy cập.

Lưu ý: Bạn phải có thuê bao Personal, Professional hoặc Teams để sử dụng tính năng này.

Để xem những ghi chú có liên kết đến ghi chú bạn đang xem, hãy làm theo các bước tương ứng với hệ điều hành của bạn trong phần bên dưới.

 • Mac

  Mở một ghi chú hiện có, bấm vào nút Đường liên kết ngược nằm ở phần trên cùng của ghi chú, sau đó chọn một ghi chú trong danh sách thả xuống.

 • Windows

  Mở một ghi chú hiện có, bấm vào nút Đường liên kết ngược nằm ở phần trên cùng của ghi chú, sau đó chọn một ghi chú trong danh sách thả xuống.

 • iPhone, iPad và iPod Touch

  Mở một ghi chú hiện có, chạm vào nút Đường liên kết ngược nằm ở phần trên cùng của ghi chú (biểu tượng ghi chú màu xanh lá), sau đó chọn một ghi chú trong menu tùy chọn.

 • Android

  Mở một ghi chú hiện có, chạm vào nút Đường liên kết ngược nằm ở phần trên cùng của ghi chú (biểu tượng ghi chú màu xanh lá), sau đó chọn một ghi chú trong menu tùy chọn.

 • Web

  Mở một ghi chú hiện có, bấm vào nút Đường liên kết ngược nằm ở phần trên cùng của ghi chú, sau đó chọn một ghi chú trong danh sách thả xuống.

Để tìm hiểu cách liên kết ghi chú này với ghi chú khác, hãy xem bài viết Tạo đường liên kết nội bộ cho ghi chú.

LANGUAGES_PRODUCT