Dùng Siri với Evernote

Dùng Siri với Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Dùng Siri với Evernote

Bạn có thể dùng Evernote thông qua Siri. Chỉ cần bật Siri và yêu cầu trợ lý ảo này thực hiện một nhiệm vụ trong Evernote. Siri có thể:

 • Tạo một ghi chú mới
 • Tạo một ghi chú kèm danh sách nhiệm vụ
 • Thêm vào một ghi chú hiện có
 • Thêm vào một danh sách nhiệm vụ hiện có
 • Tìm ghi chú trong Evernote

Lưu ý: Phiên bản mới của Evernote cho iOS không hỗ trợ Siri.

Tổng quan

Tạo

Dùng Siri để tạo một ghi chú hoàn toàn mới. Siri có thể tạo ghi chú văn bản từ giọng nói của bạn, do đó bạn có thể nói những câu như: "Hey Siri, create a 'Meeting ideas' note in Evernote."

Nối

Dùng Siri để thêm văn bản vào một ghi chú hiện có. Nếu bạn đã có một ghi chú hoặc danh sách nhiệm vụ trong Evernote, bạn có thể dễ dàng bảo Siri bổ sung thêm văn bản. Ví dụ: "Add 'Order lunch' to my 'Meeting ideas' note in Evernote."

Tìm kiếm

Dùng Siri để tìm ghi chú trong tài khoản Evernote của bạn. Siri tìm tiêu đề ghi chú, tên sổ tay, tên thẻ và tên chồng sổ tay. Siri cũng có thể hiểu được thông tin về ngày tháng, do đó bạn có thể nói "Show me what notes I created in Evernote last week," hoặc "Show me what notes I updated in Evernote today."

Lối tắt Siri

Nhờ Lối tắt Siri, bạn có thể tạo lệnh thoại để xem một ghi chú, sổ tay, không gian hoặc một lệnh tìm kiếm đã lưu; tạo một ghi chú âm thanh hoặc ghi chú qua camera; sao chép một liên kết ghi chú vào bảng tạm; hoặc in ghi chú hiện tại.

Ví dụ, bạn có thể tạo một ghi chú chứa danh sách việc cần làm mỗi ngày mà bạn muốn mở xem đầu ngày. Hãy thiết lập một lối tắt Siri để mở ghi chú đó mỗi lần bạn nói: "What do I need to focus on today?"

Để lưu một Lối tắt Siri:

 1. Mở một ghi chú, sổ tay, không gian hoặc lệnh tìm kiếm đã lưu.
 2. Mở menu Tùy chọn (ba dấu chấm) ở góc trên cùng bên phải.
 3. Chọn Tạo một Lối tắt Siri.
 4. Lưu một khẩu lệnh tùy ý để Siri có thể nhận ra.

Bạn có thể xem chế độ cài đặt lối tắt và những lối tắt được đề xuất bằng cách mở ứng dụng Cài đặt iOS và chuyển đến Siri & Tìm kiếm > Evernote.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có cần phải dùng lệnh hoặc cấu trúc câu gì đặc biệt với Siri không?

Không. Siri có thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu tôi có nhiều ghi chú trùng tên thì sao (ví dụ: "Ghi chú cuộc họp")?

Nếu Siri không chắc bạn đang cần ghi chú nào, bạn sẽ được xem một danh sách gồm những ghi chú phù hợp hoặc có liên quan.

Evernote có hỗ trợ Siri trên Mac không?

Không. Evernote cho Mac không hỗ trợ Siri.

LANGUAGES_PRODUCT

Từ khóa:

 • siri
 • lối tắt siri
 • apple
 • ios
 • ios 12
 • ios 13
 • ra lệnh
 • lệnh
 • khẩu lệnh
 • ghi chú âm thanh
 • giọng nói