Yêu cầu về hệ điều hành để có thể dùng Evernote

Yêu cầu về hệ điều hành để có thể dùng Evernote
< Trước / Tiếp theo >

Yêu cầu về hệ điều hành để có thể dùng Evernote

Evernote tương thích với những hệ điều hành dưới đây.

 

 • Mac

  • macOS Monterey (12.0)
  • macOS Big Sur (11.0)
  • macOS Catalina (10.15)
  • macOS Mojave (10.14)
 • Windows

  • Windows 10 (32-bit và 64-bit)
 • iPhone, iPad và iPod Touch

  • iOS 13 trở lên
 • Android

  • Android 10 and newer (Evernote v. 10.0+)
   • Android 11 trở lên (Chromebook)
  • Android 6 trở lên (Những phiên bản cũ của Evernote)

  Lưu ý: Evernote không chính thức hỗ trợ các phiên bản beta của bất kỳ hệ điều hành nào. Người dùng sử dụng những hệ điều hành cũ vẫn có thể dùng Evernote, nhưng sẽ không nhận được những bản cập nhật ứng dụng mới nhất, bao gồm những bản cải tiến tính năng và sửa lỗi.

  LANGUAGES_PRODUCT

  Từ khóa:

  • đề xuất hệ điều hành
  • hệ điều hành được hỗ trợ
  • hệ điều hành
  • tính tương thích
  • tương thích
  • phiên bản
  • phiên bản ứng dụng
  • beta
  • mojave