Cách xem ảnh trong thư viện ảnh

Cách xem ảnh trong thư viện ảnh
< Trước / Tiếp theo >

Cách xem ảnh trong thư viện ảnh

Ảnh GIF cửa sổ Thư viện hình ảnh

Có trong Evernote cho Mac, Windows và Web

Khi bạn có nhiều ảnh, ảnh chụp màn hình hoặc ảnh quét trong một ghi chú, bạn có thể dễ dàng xem chúng bằng cách khởi động thư viện ảnh.

Khi bạn bấm đúp vào một ảnh, thư viện ảnh sẽ mở ra. Bạn có thể cuộn theo chiều ngang hoặc nhảy qua các ảnh mà không cần cuộn qua ghi chú.

LANGUAGES_PRODUCT