Застосування синтаксису розширеного пошуку

Застосування синтаксису розширеного пошуку
< Назад / Уперед >

Застосування синтаксису розширеного пошуку

Синтаксис розширеного пошуку дає можливість шукати нотатки за допомогою спеціальних команд пошуку, зокрема за датою їх створення, типом вмісту (аудіо, зображення тощо) і навіть за місцем, де вони були створені. У наведеній нижче таблиці перелічені найбільш поширені оператори пошуку з відповідними прикладами.

Підказки:

 • Регістр у пошуку (верхній/нижній) не враховується. Наприклад, за запитами Хоробрий і хоробрий виводяться однакові результати.
 • У запитах із кількох слів виводяться результати, що містять всі слова. Наприклад, для запиту світ новий прекрасний ви отримаєте результати, що містять всі 3 слова.
 • Лапки дають змогу отримати результати з точною фразою. Для прикладу, ввівши "прекрасний новий світ", ви побачите результати з цими трьома словами в саме такій послідовності.
 • Зірочка в кінці слова виводить результати, які містять принаймні вказану послідовність літер. Наприклад, сві* повертає результати зі словами «світ», «світло», «світлий» тощо.
Оператор Опис Приклад

intitle:

Пошук у назві нотатки.

intitle:кава шукає нотатки, у назві яких є слово «кава».

notebook:

Пошук нотаток у вказаному блокноті.

notebook:Фінанси шукатиме нотатки лише в блокноті «Фінанси».

stack:

Пошук нотаток у вказаній полиці блокнотів.

stack:Угоди шукатиме нотатки лише в полиці блокнотів «Угоди».

any:

Пошук нотаток, у яких є принаймні одне зі слів для пошуку. Без цього оператора Evernote виведе тільки ті нотатки, які містять усі введені пошукові слова.

any: піца пиво знайде всі нотатки, де зустрічається слово «піца» або «пиво» (якщо прибрати цей оператор, ви отримаєте нотатки, що містять обидва слова – «піца» і «пиво»).

tag:

Пошук нотаток, до яких додано вказану мітку.

tag:медицина знайде нотатки, позначені міткою «медицина».

Зверніть увагу: за допомогою виразу tag:* ви отримаєте всі нотатки з мітками.

-tag:

Пошук нотаток, до яких не додано вказану мітку.

-tag:медицина знайде нотатки, не позначені міткою «медицина».

Зверніть увагу: за допомогою виразу -tag:* ви отримаєте всі нотатки, які не мають міток.

created:

Пошук нотаток, створених у вказаний день або після нього. Зверніть увагу, що дату потрібно вказувати у форматі YYYYMMDD (де YYYY – це рік у чотиризначному форматі, MM – дві цифри місяця, а DD – день двома цифрами) або як відносну до поточного дня дату (наприклад, day-1 – вчора, week-2 – два тижні тому тощо).

created:day-2 знайде нотатки, створені за останні два дні.

created:20151218 покаже нотатки, створені 18 грудня 2015 року або після цієї дати.

updated:

Пошук нотаток, які були змінені станом на вказану дату або після неї. Якщо в нотатці не було змін з моменту створення, датою зміни буде дата створення цієї нотатки.

updated:day-2 знайде нотатки, у яких відбулися зміни за останні два дні.

resource:

Пошук нотаток, які містять файли певного типу (аудіо, зображення тощо).

resource:application/pdf знайде всі нотатки, які містять файл PDF.

resource:image/jpeg покаже всі нотатки із зображенням JPEG.

resource:audio/* знайде всі нотатки, які містять аудіофайл (будь-якого типу).

latitude:

longitude:

altitude:

Пошук нотаток, створених у місці з вказаними координатами або біля нього.

latitude:37 покаже всі нотатки із широтою від 37 градусів. Додавши до пошуку -‍latitude:38, ви отримаєте нотатки, створені на широті між 37 і 38 градусом. Такі ж дії можна виконати з параметрами longitude: (довгота) і altitude: (висота).

source:

Пошук нотаток, створених за допомогою вказаної програми або отриманих з певного джерела (наприклад, «mail.smtp» – для нотаток, надісланих електронною поштою, «web.clip» – для нотаток, створених за допомогою розширення Web Clipper тощо).

source:mobile.* знайде всі нотатки, створені за допомогою програми на мобільному пристрої.

source:web.clip OR source:web.clip7 OR source:mobile.share.extension покаже всі нотатки, додані через розширення Web Clipper. (Увага: у цьому прикладі використано логічні оператори).

todo:

Пошук нотаток, які містять прапорці.

todo:true знайде всі нотатки, у яких установлений хоча б один прапорець.

todo:false покаже всі нотатки, у яких прапорець не встановлений.

todo:* знайде всі нотатки, які містять прапорці (не має значення, встановлені вони чи ні).

encryption:

Пошук нотаток, які містять текст, зашифрований за допомогою системи шифрування Evernote.

encryption:

Увага: цей оператор не вимагає додаткових параметрів.

contains:

Пошук нотаток за типом вмісту, який є в них.

contains:url will return all notes containing a URL.
Елемент Синтаксис
Адреси contains:address
Архівні файли contains:fileArchive
Вкладення contains:attachment
Аудіофайли contains:fileAudio
Події в календарі contains:calendarEvent
Прапорці contains:enTodo
Фрагменти коду contains:enCodeblock
Контакти contains:contact
Дати contains:date
Файли документів contains:fileDocument
Адреси електронної пошти contains:email
Зашифрований текст contains:enCrypt
Google Диск contains:urlGoogleDrive
Зображення contains:fileImage
Цілі числа contains:numberInteger
Списки contains:list
Числа contains:numberReal
Файли Office contains:fileOffice
Файли PDF contains:filePdf
Відсотки contains:numberPercent
Імена та прізвища людей contains:person
Номери телефонів contains:phoneNumber
Презентації contains:filePresentation
Ціни contains:numberPrice
Таблиці contains:fileSpreadsheet
Таблиці contains:table
Завдання contains:task
Завдання (виконані) contains:taskCompleted
Завдання (незавершені) contains:taskNotCompleted
Час contains:time
URL-адреси contains:url
Відео contains:fileVideo
Вебфрагменти contains:webclip

Пошук за географічними даними

Ця функція доступна лише в тарифі Evernote Professional або Teams.

Пошук нотаток за місцем їх створення. Для цього потрібно знати широту та довготу місця, де була створена нотатка, а також вказати потрібний радіус пошуку.

Щоб здійснити пошук за географічним розташуванням, виконайте такі дії:

 1. Знайдіть широту та довготу потрібного місця. Це можна зробити за допомогою Карт Google, скориставшись цими вказівками.
 2. Виберіть радіус, у межах якого потрібно виконати пошук. Система підтримує милі (mi), кілометри (km) та морські милі (nm або nmi).
 3. У рядку пошуку введіть geodistance:[широта],[довгота],[радіус]. Наприклад, якщо ви введете geodistance:40.749619,-73.983554,2km, ви побачите нотатки, створені в радіусі 2 кілометрів від Емпайр-Стейт-Білдінг. Переконайтеся, що в запиті, який ви вводите, немає пробілів.

Зверніть увагу: ця функція підтримує лише нотатки, створені на мобільному пристрої, на якому користувач надав Evernote доступ до геоданих.

Пошук із використанням логічних операторів

Ця функція доступна лише в тарифі Evernote Professional або Teams.

Пошук із використанням логічних операторів дає змогу поєднати введені в запиті слова або виключити їх. В Evernote можна шукати за допомогою таких операторів: AND, OR, NOT і ( ). Щоб дізнатися більше, ознайомтеся зі статтею Використання логічних операторів, щоб отримати точні результати пошуку.

З повним переліком пошукових операторів Evernote можна ознайомитися в Довіднику пошукових запитів.

LANGUAGES_PRODUCT

Ключові слова:

 • фільтр
 • пошук
 • розширений пошук
 • як шукати
 • синтаксис