Hedeflenmiş arama sonuçları için Boole aramasından yararlanma

Hedeflenmiş arama sonuçları için Boole aramasından yararlanma
< Önceki / İleri >

Hedeflenmiş arama sonuçları için Boole aramasından yararlanma

Boole araması, hedeflenmiş arama sonuçları üretmek için anahtar kelimeleri AND, NOT ve OR gibi özel olarak tanımlanmış operatörlerle (veya değiştiriciler) birlikte kullanmanıza olanak tanır. Örneğin, "lead AND new" şeklindeki bir Boole araması yalnızca bu iki kelimenin bire bir aynılarını içeren bir not listesi sonucunu verecektir.

Not: Bu özellik yalnızca Professional veya Teams aboneliğiyle kullanılabilir.

Evernote'un desteklediği dört Boole arama operatörü şunlardır:

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Kullanmaya başlamadan önce Boole aramasıyla ilgili unutmamanız gereken birkaç şey:

  • Bu arama operatörleri, basit veya karmaşık arama sorguları oluşturmak için ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.
  • Bu arama operatörleri büyük/küçük harfe duyarlıdır (tamamen büyük harfle yazılmalıdır).
  • Tüm arama sorguları, sorgunun neresine yerleştirildiklerinden bağımsız olarak şu sırayla değerlendirilir: ()NOTANDOR.

AND

AND operatörünü iki sözcük arasında kullanarak arama sonuçlarını yalnızca bu iki sözcüğü birden içeren notlarla sınırlandırabilirsiniz. AND operatörü kullanılarak ne kadar ölçüt eklenirse arama sonuçları o kadar daraltılmış ve hassaslaştırılmış olur.

ÖRNEK:

Arama sorgusu Beklenen sonuçlar
lead AND new "Lead" ve "new" sözcüklerinin ikisini birden içeren notlar. Sözcüklerden yalnızca birini içeren notlar dahil edilmez.

OR

OR operatörünü iki sözcük arasında kullanarak arama sonuçlarını yalnızca bu iki sözcükten birini içeren notlarla sınırlandırabilirsiniz. OR operatörünü kullanmak, bir aramanın sonuçlarında daha fazla notun gösterilmesini sağlar.

ÖRNEK:

Arama sorgusu Beklenen sonuçlar
lead OR new "Lead" veya "new" sözcüklerinden birini içeren tüm notlar.

NOT

NOT operatörünü kullanarak, sonuçlarınızı daha da daraltmak üzere belirli anahtar kelimeleri aramanızın kapsamı dışında bırakabilirsiniz. NOT operatörünü kullanmak, arama sonuçlarının daraltılmasını sağlar.

ÖRNEK:

Arama sorgusu Beklenen sonuçlar
lead NOT new "Lead" sözcüğünü içeren ancak "new" sözcüğünü içermeyen tüm notlar. Her iki sözcüğü de içeren notlar dahil edilmez.

Parantezler ()

() operatörü, birden fazla operatörün bir arada kullanıldığı karmaşık arama sorguları yazmak için gereklidir. Karmaşık bir aramada parantezler kullanılırken, öncelikle parantez içerisindeki cümlecik değerlendirilir ve sorgunun parantez dışındaki diğer ögeleri nihai sonuçlarda değerlendirmeye alınır. Örneğin, "lead OR client NOT new" araması, parantezlerin nereye yerleştirileceğine bağlı olarak farklılık gösterecektir.

ÖRNEK:

Arama sorgusu Beklenen sonuçlar
(lead OR client) NOT new Arama ilk olarak "lead" veya "client" sözcüklerinden birini içeren notları arayacak, ardından "new" sözcüğünü içeren tüm notları kapsam dışında tutacaktır.
lead OR (client NOT new) Bu arama ilk olarak "client" sözcüğünü içeren ancak "new" sözcüğünü içermeyen notları arayacak, ardından "lead" sözcüğünü içeren tüm notları dahil edecektir.

Karmaşık Boole aramaları

Bu arama operatörlerinin tamamı, tam olarak hedeflenmiş arama sonuçları almanız için karmaşık aramalar oluşturmak üzere birlikte kullanılabilir. Ayrıca, sonuçlarınızı daha da daraltmak için bunları gelişmiş arama söz dizimi ile birlikte de kullanabilirsiniz. Tüm arama sorgularının, operatörün sorgu içerisindeki konumundan bağımsız olarak şu sırayla değerlendirileceğini hatırlatmak isteriz: ()NOTANDOR. Karmaşık arama örnekleri şunlardır:

Arama sorgusu Beklenen sonuçlar
(NOT notebook:"vendors" AND tag:lead AND tag:new) OR (NOT tag:new AND tag:under-5 AND tag:2020) Bu arama ilk olarak "vendors" adlı not defterinde yer almayan ve "lead" ile "new" etiketlerini içeren notları arayacaktır. Ardından, "new" etiketini içermeyen ancak "under-5" ve "2020" etiketlerini içeren notları sonuçlara dahil edecektir.

LANGUAGES_PRODUCT

Anahtar kelimeler:

  • boole
  • gelişmiş arama
  • arama söz dizimi