Gelişmiş arama söz dizimini kullanma

Gelişmiş arama söz dizimini kullanma
< Önceki / İleri >

Gelişmiş arama söz dizimini kullanma

Gelişmiş arama sözdizimi, notları oluşturuldukları tarih, barındırdıkları içerik türü (ses, görüntü, vb.) ve hatta oluşturuldukları yer gibi özel komutlarla aramanıza olanak tanır. Aşağıda en yaygın arama operatörlerinin tablosunu ve kullanım örneklerini bulabilirsiniz.

İpuçları:

 • Büyük ve küçük harf kullanımı fark etmez. Örneğin, Cesur ve cesur aynı sonuçları döndürür.
 • Birden fazla kelime yalnızca tüm kelimeleri içeren sonuçları döndürür. Örneğin, dünya yeni cesur herhangi bir yerinde bu 3 kelimenin de geçtiği sonuçları verir.
 • Tırnak işaretleri, tam eşleşen sonuçları döndürür. Örneğin, "cesur yeni dünya" yalnızca bu 3 kelimeyi tam olarak aynı sırayla içeren sonuçları verir.
 • Kelimenin sonuna yıldız eklendiğinde, en az bu harfleri içeren sonuçları döndürür. Örneğin, ces* cesur, cesaret, cesaretle vb. kelimeleri içeren sonuçları verir.
Operatör Açıklama Örnek

intitle:

Not başlığında arama yapar.

intitle:kahve başlığında "kahve" sözcüğü bulunan notları arar.

notebook:

Belirli bir not defterinde kayıtlı notları arar.

notebook:Finans yalnızca 'Finans' not defteri içindeki notları arar.

stack:

Belirtilen not defteri yığınında kayıtlı notları arar.

stack:Sözleşmeler sorgusu, yalnızca "Sözleşmeler" not defteri yığını içerisindeki notları arar.

any:

Listelenen arama terimlerinden herhangi biri ile eşleşen notlar için yapılan aramalar. Bu operatör olmadan, Evernote araması yalnızca belirtilen arama terimlerinin tümü ile eşleşen notları getirecektir.

any: pizza bira "pizza" ya da "bira" içeren tüm notları getirir (bu operatörü kaldırdığınızda, yalnızca "pizza" ve "bira" içeren notları getirir).

tag:

Belirli bir etiketle etiketlenen notları arar.

tag:medikal "medikal" etiketine sahip notları getirir.

Not: Etiketli tüm notları ekrana getirmek için tag:* dizinini kullanın.

-tag:

Belirli bir etiketle etiketlenmeyen notları arar.

-tag:medikal "medikal" etiketi olmayan notları getirir.

Not: Etiket içermeyen tüm notları ekrana getirmek için -tag:* dizinini kullanın.

created:

Belirtilen tarihte ya da daha sonra oluşturulan notları arar. Belirtilen tarih biçimi şu şekilde olmalıdır: YYYYAAGG (YYYY, 4 rakamlı yıl; AA, 2 rakamlı ay ve GG 2 rakamlı gündür) ya da içinde bulunulan tarihe göre belirlenmiş bir tarih (Örn; day-1 dünü temsil eder, week-2 iki hafta önceyi temsil eder, vb)

created:day-2, son iki gün içinde oluşturulan notları getirir.

created:20151218 18 Aralık 2015 tarihinde ya da daha sonra oluşturulan notları getirir.

updated:

Belirtilen tarihte ya da daha sonra oluşturulmuş notlar için yapılan aramalar. Bir not, oluşturulduğu tarihten beri güncellenmemişse, 'güncellenme' tarihi, 'oluşturulma' tarihi ile aynı tarih olacaktır.

updated:day-2 son iki gün içinde güncellenmiş notları getirir.

resource:

Belirli ortam türleri (ses, görüntü vb.) içeren notlar için yapılan aramalar.

resource:application/pdf bir PDF dosyası içeren tüm notları getirir.

resource:image/jpeg gömülü JPEG görüntüsü içeren tüm notları getirir.

resource:audio/* belirli ses dosyası türlerini içeren tüm notları getirir.

latitude:

longitude:

altitude:

Belirli koordinatlarda ya da bu koordinatların yakınında oluşturulmuş notlar için yapılan aramalar.

latitude:37 enlem derecesi 37'den daha yüksek olan tüm notları getirir. Enlem derecesi 37 ile 38 arasında olan sonuçları görüntülemek için aramanıza -‍latitude:38 öğesini ekleyin. longitude: ve altitude: tamamen aynı prensiple çalışır.

source:

Notları, onları oluşturmak için kullanılan uygulama ya da kaynağa göre arar (örn. e-posta ile eklenen notlar için 'mail.smtp', Web Clipper kullanılarak eklenen notlar için 'web.clip' vb.)

source:mobile.* herhangi bir tür (*) mobil uygulamada oluşturulan tüm notları getirir.

source:web.clip VEYA source:web.clip7 VEYA source:mobile.share.extension, Web Clipper kullanılarak eklenen tüm notları getirir. (Not: Bu özel örnek, Boolean aramakullanır)

todo:

Bir ya da daha fazla onay kutucuğu içeren notlar için yapılan aramalar.

todo:true işaretlenmiş onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

todo:false işaretlenmemiş onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

todo:* işaretlenmiş ya da işaretlenmemiş olduğuna bakmaksızın, onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

encryption:

Evernote'un dahili şifreleme sistemi kullanılarak şifrelenmiş metinler içeren notlar için yapılan aramalar.

encryption:

Not: Bu operatörde, ek değerler gerekmez.

contains:

Notları barındırdıkları içerik türüne göre arar.

contains:url will return all notes containing a URL.
Öge Sözdizimi
Adresler contains:address
Arşiv dosyaları contains:fileArchive
Ekler contains:attachment
Ses dosyaları contains:fileAudio
Takvim etkinlikleri contains:calendarEvent
Onay kutuları contains:enTodo
Kod blokları contains:enCodeblock
Kişiler contains:contact
Tarihler contains:date
Belge dosyaları contains:fileDocument
E-posta adresleri contains:email
Şifreli metin contains:enCrypt
Google Drive contains:urlGoogleDrive
Resimler contains:fileImage
Tamsayılar contains:numberInteger
Listeler contains:list
Sayılar contains:numberReal
Office dosyaları contains:fileOffice
PDF dosyaları contains:filePdf
Yüzdeler contains:numberPercent
Kişi adları contains:person
Telefon numaraları contains:phoneNumber
Sunular contains:filePresentation
Ücretler contains:numberPrice
Çizelgeler contains:fileSpreadsheet
Tablolar contains:table
Görevler contains:task
Görevler (Tamamlanmış) contains:taskCompleted
Görevler (Tamamlanmamış) contains:taskNotCompleted
Zaman contains:time
URL'ler contains:url
Video contains:fileVideo
Web'den kırpılanlar contains:webclip

Coğrafi arama

Bu özellik Professional veya Teams aboneliği gerektirir.

Notları oluşturuldukları konuma göre bulun. Bunun için, not oluşturduğunuz bir yerin enlem, boylam ve yarıçapını bilmeniz gerekecektir.

Coğrafi arama yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Aramak istediğiniz konumun enlem ve boylamını bulun. Google Haritalar kullanarak bunu yapmak için bu talimatları uygulayın.
 2. İçinde arama yapmak istediğiniz bir yarıçap seçin. Mil (mi), kilometre (km) ve deniz mili (nm veya nmi) desteklenir.
 3. Arama çubuğuna geodistance:[latitude],[longitude],[radius] bilgilerini girin. Örneğin, geodistance:40.749619,-73.983554,2mi girerseniz Empire State Binasına en fazla 2 mil uzaklıktaki bir konumda oluşturulmuş notlar getirilir. Kullanılan sözdiziminde boşluk bırakılmadığından emin olun.

Not: Bu özellik yalnızca kullanıcıların Evernote'a konum izleme izni verdiği bir mobil cihazda oluşturulmuş notlar için çalışır.

Boole araması

Bu özellik Professional veya Teams aboneliği gerektirir.

Boole araması, bir arama sorgusunda belirli terimleri birleştirebilen veya hariç tutabilen operatörler kullanır. Evernote'ta AND, OR, NOT ve ( ) operatörlerini kullanarak arama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Hedeflenmiş arama sonuçları için Boole aramasından yararlanma başlıklı makaleyi inceleyin.

Evernote arama operatörleri hakkındaki tüm bilgiler içinArama Grameri açıklamaları kısmını ziyaret edin.

LANGUAGES_PRODUCT

Anahtar kelimeler:

 • filtre
 • arama
 • gelişmiş arama
 • nasıl arama yapılır?
 • söz dizimi