Evernote'un gelişmiş arama söz dizimini kullanma

Evernote'un gelişmiş arama söz dizimini kullanma
< Önceki / İleri >

Evernote'un gelişmiş arama söz dizimini kullanma

Arama örneği

 

Evernote'un arama özelliği çok güçlüdür. Basit bir metin arama alanı gibi görünse de, aşağıda verilen gelişmiş arama söz dizimi, notları oluşturuldukları tarih, içerdikleri ortam türü (ses, görüntü, vb.) ve hatta oluşturuldukları yere göre aramanıza olanak verir. Burada en yaygın arama operatörlerinin tablosunu ve kullanım örneklerini bulabilirsiniz.

İpuçları:

  • Büyük ve küçük harf kullanımı fark etmez. Örneğin, Cesur ve cesur aynı sonuçları döndürür.
  • Birden fazla kelime yalnızca tüm kelimeleri içeren sonuçları döndürür. Örneğin, dünya yeni cesur herhangi bir yerinde bu 3 kelimenin de geçtiği sonuçları verir.
  • Tırnak işaretleri, tam eşleşen sonuçları döndürür. Örneğin, "cesur yeni dünya" yalnızca bu 3 kelimeyi tam olarak aynı sırayla içeren sonuçları verir.
  • Kelimenin sonuna yıldız eklendiğinde, en az bu harfleri içeren sonuçları döndürür. Örneğin, ces* cesur, cesaret, cesaretle vb. kelimeleri içeren sonuçları verir.
Operatör Açıklama Örnek

intitle:

Not başlığında arama yapar.

intitle:kahve başlığında "kahve" sözcüğü bulunan notları arar.

notebook:

Belirli bir not defterinde kayıtlı notları arar.

notebook:Finans yalnızca 'Finans' not defteri içindeki notları arar.

any:

Listelenen arama terimlerinden herhangi biri ile eşleşen notlar için yapılan aramalar. Bu operatör olmadan, Evernote araması yalnızca belirtilen arama terimlerinin tümü ile eşleşen notları getirecektir.

any: pizza bira "pizza" ya da "bira" içeren tüm notları getirir (bu operatörü kaldırdığınızda, yalnızca "pizza" ve "bira" içeren notları getirir).

tag:

Belirli bir etiketle etiketlenen notları arar.

tag:medikal "medikal" etiketine sahip notları getirir.

Not: Etiketli tüm notları ekrana getirmek için tag:* dizinini kullanın.

-tag:

Belirli bir etiketle etiketlenmeyen notları arar.

-tag:medikal "medikal" etiketi olmayan notları getirir.

Not: Etiket içermeyen tüm notları ekrana getirmek için -tag:* dizinini kullanın.

created:

Belirtilen tarihte ya da daha sonra oluşturulan notları arar. Belirtilen tarih biçimi şu şekilde olmalıdır: YYYYAAGG (YYYY, 4 rakamlı yıl; AA, 2 rakamlı ay ve GG 2 rakamlı gündür) ya da içinde bulunulan tarihe göre belirlenmiş bir tarih (Örn; day-1 dünü temsil eder, week-2 iki hafta önceyi temsil eder, vb)

created:day-2, son iki gün içinde oluşturulan notları getirir.

created:20151218 18 Aralık 2015 tarihinde ya da daha sonra oluşturulan notları getirir.

updated:

Belirtilen tarihte ya da daha sonra oluşturulmuş notlar için yapılan aramalar. Bir not, oluşturulduğu tarihten beri güncellenmemişse, 'güncellenme' tarihi, 'oluşturulma' tarihi ile aynı tarih olacaktır.

updated:day-2 son iki gün içinde güncellenmiş notları getirir.

resource:

Belirli ortam türleri (ses, görüntü vb.) içeren notlar için yapılan aramalar.

resource:application/pdf bir PDF dosyası içeren tüm notları getirir.

resource:image/jpeg gömülü JPEG görüntüsü içeren tüm notları getirir.

resource:audio/* belirli ses dosyası türlerini içeren tüm notları getirir.

latitude:

longitude:

altitude:

Belirli koordinatlarda ya da bu koordinatların yakınında oluşturulmuş notlar için yapılan aramalar.

latitude:37 enlem derecesi 37'den daha yüksek olan tüm notları getirir. Enlem derecesi 37 ile 38 arasında olan sonuçları görüntülemek için aramanıza -‍latitude:38 öğesini ekleyin. longitude: ve altitude: tamamen aynı prensiple çalışır.

source:

Notları, onları oluşturmak için kullanılan uygulama ya da kaynağa göre arar (örn. e-posta ile eklenen notlar için 'mail.smtp', Web Clipper kullanılarak eklenen notlar için 'web.clip' vb.)

source:mobile.* herhangi bir tür (*) mobil uygulamada oluşturulan tüm notları getirir.

source:web.clip Web Clipper kullanılarak eklenen notları getirir.

todo:

Bir ya da daha fazla onay kutucuğu içeren notlar için yapılan aramalar.

todo:true işaretlenmiş onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

todo:false işaretlenmemiş onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

todo:* işaretlenmiş ya da işaretlenmemiş olduğuna bakmaksızın, onay kutucuğu içeren tüm notları getirir.

encryption:

Evernote'un dahili şifreleme sistemi kullanılarak şifrelenmiş metinler içeren notlar için yapılan aramalar.

encryption:

Not: Bu operatörde, ek değerler gerekmez.

Evernote arama operatörleri hakkındaki tüm bilgiler içinArama Grameri açıklamaları kısmını ziyaret edin.

LANGUAGES_PRODUCT

Anahtar kelimeler:

  • filtre
  • arama
  • gelişmiş arama
  • nasıl arama yapılır?
  • söz dizimi