Evernote İade Politikası

Evernote İade Politikası
< Önceki / İleri >

Evernote İade Politikası

Bu iade politikasının koşullarının, Evernote Hizmet Koşulları, Ticari Şartlar, or Evernote Business Sözleşmesi (her biri "Sözleşme" olarak anılır) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Evernote ile yaptığınız herhangi bir sözleşmenin koşullarıyla çelişmesi durumunda, yapılmış olan Sözleşme'nin koşulları geçerli olacaktır. Bu politikada kullanılan ancak tanımlanmamış olan önemli koşullar, Sözleşme'de belirtilen anlamı taşımaktadır.

Evernote Plus veya Premium

Aşağıda tanımlanan durumlar dışında, Evernote Plus ve Premium abonelikleri ("Bireysel Ödemeli Hizmet" abonelikleri) geri ödemeli değildir ve kısmi kullanılan abonelikler için kısmi geri ödeme veya kredi sunulmamaktadır. Bir kez geri ödeme yapmamız veya kredi sunmamız, gelecekte aynı türden bir geri ödeme yapma veya kredi sunma zorunluluğumuz bulunduğunu göstermez.

Sşağıda belirtilen durumlarda geri ödeme yapma veya kredi açma hakkımız saklıdır:

  1. Bir fatura dönemi esnasında Evernote Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası veya Ticari Koşullar'nda önemli ölçüde değişiklik yapmamız ve yapılan değişikliklerin sizi olumsuz etkilemesi durumunda, uygun gördüğümüz veya geçerli yasalar gerektirdiği takdirde, Bireysel Ödemeli Hizmet aboneliğinizin kullanılmamış olan kısmına karşılık gelen Bireysel Ödemeli Hizmet abonelik ücretinizi geri ödeyebiliriz. Geri ödemenizin yapılabilmesi için; (a) hesap bilgilerinizin tanımlandığı ve (b)Bireysel Ödemeli Hizmet'inizin iptalini talep eden bir yazılı bildirim göndermelisiniz. İptal işlemi, bildiriminizi almamız ve bu tür bir iptal talebini göndermeye yetkili olduğunuza karar vermemiz durumunda yürürlüğe girecektir. Lütfen, bildiriminizi nasıl hazırlayacağınızı görmek için Hizmet Koşulları'ndaki ”Evernote'a Nasıl Bildirim Gönderebilirim?” başlıklı kısmı okuyunuz.
  2. Hizmet Koşulları'ndaki “Hizmeti Değiştirme Hakkı” başlıklı kısmında belirtildiği üzere; Evernote hizmetinin herhangi bir kısmının değiştirilmesi veya kesintiye uğramasının sizi olumsuz etkilemesi ve Hizmet Koşullarımız'daki alternatif çözümlerin kullanılabilir olmaması durumunda, uygun bulduğumuz veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde, Bireysel Ödemeli aboneliğinizin kullanılmamış kısmına karşılık gelen Bireysel Ödemeli Hizmet aboneliği ücretinizi geri ödeyebiliriz.

Evernote Business

Evernote Business Müşterileri belirli koşullar altında geri ödeme almaya uygundur. Bireysel Ödemeli Hizmet aboneliklerinde olduğu gibi, Evernote Business aboneliği için bir kez geri ödeme yapmamız veya kredi sunmamız, gelecekte aynı türden bir geri ödeme yapma veya kredi sunma zorunluluğumuz bulunduğunu göstermemektedir.

Müşteri Tarafından Sonlandırma

İade yapılabilecek sonlandırma türleri:

Hesap ücretleri kredi kartı ile yıllık ödenen ve üç (3) veya daha fazla Son Kullanıcı yerine sahip olan Müşteriler için, eşit dağıtılmış geri ödemeler Müşteri'nin toplam kullanıcı yeri sayısının iki (2) adedi dışında tamamı için yapılır. Örneğin, on (10) Son Kullanıcı yerine sahip bir Müşteri, on iki (12) aylık Hesabı'nın altı (6) ayını iptal ederse, kredi kartına sekiz (8) kullanıcı yerinin yarısının (%50) ücretine karşılık gelen geri ödeme yapılır.

İade yapılamayacak sonlandırma türleri:

Hesap ücretleri kredi kartıyla aylık olarak ödenen Müşteriler, bir sonraki ödeme döngüsünden önce istedikleri miktarda kullanıcı yerini kaldırabilir veya Business aboneliklerini iptal edebilirler. Hesap abonelik ücretlerini yıllık veya aylık faturalı olarak ödeyen Müşteriler, bir sonraki ödeme döngüsünden önce istedikleri miktarda kullanıcı yerini kaldırabilir veya Business aboneliklerini iptal edebilirler. Bu koşulların herhangi birinde yapılan değişiklikler, bir sonraki fatura döngüsünde yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen durumlar haricinde, geri ödeme yapma veya kredi açma hakkımız saklıdır veya geçerli yasaların gereklilikleri uygulanacaktır.

Evernote Business Sözleşmesi'ndeki değişiklikler nedeniyle Müşteri Tarafından Yapılan Sonlandırma

Müşteri'nin, Evernote Business Sözleşmesi, 21(h) kısmında belirtildiği gibi, Değişiklik Yapılmış Sözleşme'nin şartlarına bağlı kalarak Evernote Business'ı kullanmaya devam etmek istememesi halinde, Müşteri kısmi geri ödeme talebinde bulunabilir ve Evernote, sözleşmenin feshinin yürürlük tarihinden sonraki periyoda ait Ücretlerin önceden ödenmiş taksitli kısmını geri ödeyecektir. İptal talebinin hazırlanışıyla ilgili talimatlar için, lütfen Evernote Business Sözleşmesi, 21(h) kısmına bakınız.

Evernote Hizmeti'ndeki Değişiklikler ve Kesintiler nedeniyle Müşteri Tarafından Yapılan Sonlandırma

Hizmet Koşulları'ndaki “Hizmeti Değiştirme Hakkı” başlıklı kısmında belirtildiği üzere; Evernote hizmetinin herhangi bir kısmının değiştirilmesi veya kesintiye uğramasının Evernote Business Müşterisi'ni olumsuz etkilemesi ve Hizmet Koşullarımız'daki alternatif çözümlerin kullanılabilir olmaması durumunda, uygun bulduğumuz veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde, Müşteri'nin Evernote Business aboneliğinin kullanılmamış kısmına karşılık gelen Evernote Business aboneliği ücretini geri ödeyebiliriz.

Evernote Tarafından Sonlandırma

Evernote, sözleşmenin feshinin yürürlük tarihinden sonraki periyoda ait Ücretlerin önceden ödenmiş taksitli kısmını geri ödeyecektir.

LANGUAGES_SUPPORT LANGUAGES_EXCLUDE=zh-cn-yxbj LANGUAGES_INCLUDE=it,tr

Anahtar kelimeler:

  • para iadeleri
  • i̇ptal